האדמו”ר משאץ דרהאביטש ערך הילולה לזקינו האדמו”ר משאץ לונדון

ביום ג’ בערב ערך כ”ק מרן אדמו”ר משאץ דרהאביטש שליט”א (רמת בית שמש ג’) את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו פועל ישועות המפורסם מאנגליה כ”ק מרן אדמו”ר הרה”ק רבי שלום משאץ לונדון זי”ע. בהילולה נכח גם האדמו”ר מלעלוב.

האדמו”ר משאץ דרהאביטש שליט”א ערך הערב מיד לאחר תפילת ערבית הילולה עם סעודה כיד המלך, האדמו”ר הדליק נרות ולאחר מכן נטל את ידיו כאשר מביאים לו ספל ונטלה, ולאחר מכן בצע את הפת על חלה גדולה, ולאחר מכן חילק לחסידיו “שיריים”, לאחר מכן הגיעו מגשים של דג סלומון עם געפילטע פיש, האדמו”ר חילק לחסידיו ולאחר מכן אמר דברי תורה, גם בניו שהיו איתו בבימת הכבוד אמרו דברי תורה, כשלפתע נכנס האדמו”ר מלעלוב, ששהה במקום כ-20 דק’.

לאחר מכן הסעודה נמשכה, כשבסופה נגשו משתתפי הסעודה לאדמו”ר עם קוויטלאך (פתקים), האדמו”ר בירך אותם, חילק להם יין ומטבע ברכה. 

קבר הרה”ק משאץ, בעיר הבירה לונדון, הפך בעשורים האחרונים לאבן שואבת עבור רבים הרואים שם ישועות גדולות ועצומות. 

הצוואה הקדושה

קטע מצמרר מתוך הצוואה, “עוד זאת אומר בעניי ידוע שתמיד רציתי להשיב רבים מעוון ולפעמים ב”ה עלתה בידי כהוגן, רצוני בזה אי”ה גם אחרי פטירתי מן העולם הזה השפל לג”ע. והיינו כן, מי שיצטרך ישועה ורפואה לו או לזולתו ילך על קברי ויעשה כזה, בבואו (טוב אם אפשר ביום שישי ערב ש”ק בבוקר קודם חצות) ידליק נר אחד עבור הנשמה שתלך ותודיע לי כי אני מתבקש. אז ידליק 2 נרות עבורי (הרה”ק מרן רבי שלום בהרה”ק רבי מרדכי יוסף משה) ויאמר המבוקש והשמות ברור שאלך לאבותיי הקדושים שהם יעוררו רחמים לישועה ורפואה, אבל בתנאי כפול: שהמדובר או זולתו יבטיח לי להיטיב דרכו לשמים בדבר אחד…. כל אחד יבטיח איזה דבר טוב להטיב מעשיו. אז אי”ה אראה להשתדל לעורר רחמים.

 “אבל זאת ידעו כל הבאים אלי ויבטיחו כנ”ל, לקיים מוצא שפתיהם, לא לשטות אותי לשעתו ח”ו ח”ו כי אז אהיה ברוגז גדול ודי בעוה”ר ברמאות שיש בעוה”ז אך לא בעולם הבא שהוא עולם האמת.

השאר תגובה

כתבות אחרונות