שריפה פרצה כעת בחנות נעליים ברחוב יהודה הנשיא, נזק כבד נגרם לחנות. כוחות גדולים של משטרה וכיבוי אש הגיעו למקום לכבות את השריפה. בעל החנות מספר שאין לו ביטוח, ליבנו איתו, ומברכים אותו שהמקום ימלא חסרונו.