תמונות של שמעון גולדברג

תמונה מספר D1

י"ור ועדת תו"ב שמעון גולדברג ברמה ד'
2400
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו
פרימיום

תמונה מספר D2

שמעון גולדברג בלשכתו
800
500
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו

תמונה מספר D3

שמעון גולדברג בישיבת מליאת מועצת העיר
650
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו

תמונה מספר D4

שמעון גולדברג בישיבת מליאת מועצת העיר
500
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו

תמונה מספר D5

י"ור ועדת תו"ב שמעון גולדברג ברמה ד'
300
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו

תמונה מספר D6

שמעון גולדברג עם חמה"ע שלמה ברילנט
500
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו

תמונה מספר D7

שמעון גולדברג חותם על טופס 4 ראשון ברמה ד'
1000
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו

תמונה מספר D8

שמעון גולדברג חותם על טופב 4 ראשון ברמה ד'
500
  • ניתן לקבל ברזלוציה גבוהה יותר ללא לוגו