שלמה ברילנט: יש לקיים את החלטות ישיבת המליאה

חבר מועצת העיר הרב שלמה ברילנט שיגר היום מכתב למנכ”ל העירייה איתמר ברטוב ולגזבר העירייה אריה ברדוגו על כך שיש לקיים את החלטות ישיבות המליאה שלא המניין.

אחת ההחלטות היא ביטול תוכנית החומש של מפעל הפיס, שתקציבה עומד על 32 מיליון שקלים.

מאחר ותוכנית החומש כבר יצאה לדרך הרב ברילנט מבקש לדעת מה בוצע ומה לא בוצע. לגבי מה שלא בוצע דינו להתבטל ועל העירייה לשגר מכתב למפעל הפיס על ביטול תוכנית החומש, ולשלוח אליו עותק מהמכתב.

בישיבת המליאה שלא מן המניין נכחו רק חברי האופוזיציה, וישנה הרגשה מצידם על זילזול בהחלטות האופוזיציה, נוכל לראות זאת בלשון הפרוטוקול: “רוב חברי מועצת העיר הנוכחים”, הרב ברילנט מבקש לשנות ל: “מועצת העיר מחליטה”.

כהערת אגב נאמר שימו לב לכותרת החדשה המתנוססת בראש המכתבים: “יו”ר ועדת שפ”ע”, זהו אחד ההישגים של האופוזיציה משיבת המליאה שלא מן המניין האחרונה.

המכתבים ששיגר היום הרב שלמה ברילנט

השאר תגובה

כתבות אחרונות