שוק ארבעת המינים החדש

שוק ארבעת המינים במרכז המסחרי ברמת בית שמש א’ יתקיים השנה בתוך מתחם מיוחד שנבנה לשם כך השבוע, ובשונה מן השנים הקודמות שהתקיים ברחבת המרכז המסחרי.

במשך כל השנים הקודמות שוק ארבעת המינים ברמת בית שמש א’ היה מתקיים ברחבת המרכז המסחרי, וכל מי שרצה למכור בדוכן יכל למכור ללא שרכש רשיון מהעירייה. הצפיפות היתה רבה, והאנדרלמוסיה שלטה בשוק.

יו”ר מינהל תפעול מר יוסי נגולה החליט כי השנה שוק ארבעת המינים ימוקם על המדרכה הסמוכה למרכז המסחרי בתוך אהל שנבנה במיוחד לשוק, ומי שמעוניין למכור בדוכן יצטרך לשלם לעירייה אגרה תמורת הרישיון.

בתוך המתחם הב’ז תושמע מוזיקה המתאימה לציבור החרדי, כמו כן יהיו במקום שולחנות חדשים שיעמדו לרשות המוכרים.

חג סוכות שמח.

סירטון נוסטלגי משוק ארבעת המינים בשנה שעברה

כתבות אחרונות