סיעות דגל התורה אגודת ישראל הבית היהודי והליכוד בהודעה משותפת: עליזה בלוך מתנהגת בדיקטטורה

הודעה משותפת לסיעות הליכוד, הבית היהודי, דגל התורה ואגודת ישראל. אנו חברי מועצת העיר המייצגים את תושבי העיר בית שמש מכל השכונות וכל הזרמים. חברי סיעות הליכוד ואגודת ישראל, הבית היהודי ודגל התורה, הרוב הגדול של חברי מליאת העיר בית שמש מצרים על כך שמזה תקופה ארוכה ראש העיר מתנהלת בצורה לא תקינה ולא אחראית.

כשיצאנו לדרך בקדנציה הנוכחית התחלנו באופטימיות רבה. חשבנו שנוכל יחד להוביל את העיר לעתיד משותף וטוב לתושבים. חשבנו שבהובלתה של ראש העיר נוכל להצעיד את העיר בית שמש לעתיד טוב יותר. ציפינו לעבוד בשותפות מלאה, ולתת מענה לצרכים של הקהילות והציבורים אותם אנחנו מייצגים. לצערנו, לא כך היה.

מתחילת הדרך ראש העיר בחרה לנהוג בשיטת ‘הפרד ומשול’, להפר את התחייבויותיה לציבור ולהתנהל בצורה לא מקצועית. כך נראית דיקטטורה. לאחר העברת התקציב במליאה הקודמת, ראש העיר בחרה להפר את סיכומיה עם הסיעות. אי עמידה בסיכומים היוותה החמרה נוספת ביחסים מדורדרים בלאו הכי. הניסיונות להמשיך ולבצע ‘הפרד ומשול’ הסתיימו!

אנו עומדים איתנים יחד, כלל חברי הסיעות, וקוראים לראש העיר: להפסיק עם ההתנהלות הדורסנית והכושלת ולהתחיל לקחת אחריות. לא לניהול כושל ולא תקין, כן ללקיחת אחריות ציבורית. לא לבזבוז כסף ציבורי, כן לעבודה אחראית ושקולה. לא לניהול דיקטטורי שנכשל, כן לעבודה משותפת עם חברי המועצה למען התושבים.

אנו קוראים לך ראש העיר, להצטרף לטוב המשותף מכלל המגזרים, אותם אנו מייצגים.
עירנו אמנם מורכבת ומאתגרת אבל עם הקשבה ועבודה משותפת אנו מאמינים שאפשר לעבוד יחד. אנו מציעים לך להצטרף אלינו ולהפסיק עם התנהלות לא נכונה ולא פרודוקטיבית. יש הרבה נושאים שיש לטפל בהם, וחבל שאת מונעת זאת מתושבי העיר. זו העת לקחת אחריות.

כמו כן, נחסוך את זמנה היקר של ראש העיר ונמליץ לה בחום לא לנסות ולפנות אלינו בנפרד. כולנו ניגש יחד ונחליט יחד, ימי ההפרדה וההפחדה תמו. לא ננהל שיח באופן נפרד, אלא כל הסיעות יחד בהחלטה משותפת.

השאר תגובה

כתבות אחרונות