סיור שבועי של גורמים מקצועיים בעירייה

מידי שבוע בכירים בעירייה עורכים סיור המתמקד במקום מסויים בעיר, היום הסיור נערך בשני מוקדים בבית שמש, האחד באזור התעשייה הצפוני, והאחר בשכונת חפציבה ברח’ החיד”א. הסיור נערך כשעה, החל מ7:30 בבקר ועד לשעה 8:30.

למשל רחלי בן שטרית מפניות הציבור מעלה טענה על גינה ציבורית בעיר, מנהל תפעול מר נגולה וממונה שפ”ע הרב ברילנט, מציעים שמר דוד אוחיון מנהל התחזוקה יטפל בבעיה. לאחר מכן הם רואים מדרכה בעייתית, מר אבי כהן מההנדסה אחראי על הפיתרון ואגף שפ”ע על הביצוע. לאחר מכן רכז אזורי כדוגמת יוסי גמליאל מציג את הבעיות ברחוב החיד”א וקיקי מאגף שפ”ע מציע פיתרון.

מעל הכל מפקח על הפגישה מנכ”ל העירייה כדי לראות שהכל תפור מכל הכיוונים, ומעל המנכ”ל נמצאת ראש העיר המתווה את המידיניות ומחליטה במה מטפלים עכשיו ומה משאירים לפעם אחרת, שהרי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בתקציב והיא זו שמחליטה על סדר עדיפויות.

הילה מועלם

כתבות אחרונות