סגר לא הרמטי

כפי שפירסמנו בשבוע שעבר המשטרה הציבה מחסומים בכל היציאות משכונות רמה א’ ג’ ונחלה ומנוחה, סיירנו גם השבוע בכל היציאות מהשכונה ונכחנו לראות שאכן הסגר הוא הרמטי.

אך הערב נוכחנו לראות שהסגר בשכונות רמה א’ ורמה ג’ אינו הרמטי, משום שישנה פירצה דרך שכונת המשקפיים.

שכחו לאטום את הפירצה משכונת המשקפיים, מציאות או בדיחה?

הבעיה היותר גדולה היא שמי שרוצה לצאת יוצא גם בלי תחבולות, הוא פשוט יכול לומר אני הולך לקניות, לרופא, או למלא דלק. לכן הסגר הזה מיותר לחלוטין, חבל על הכח אדם שמבזבזים כאן לשוא.

כתבות אחרונות