נאום הבכורה של חה”כ הרב משה אבוטבול

בנאום בכורה מעל דוכן הכנסת התייחס ח״כ אבוטבול לשסע החברתי הקיים במדינה, והביא את מרן הגר״ע יוסף זצוק״ל כמודל לחיבורים בעם ישראל. הח״כ הדגיש את חובת המדינה להישאר בעלת מאפיינים יהודיים כפי מסורת ישראל.

כמו כן סיפר על תקופתו רבת השנים כראש העיר בית שמש. ואמר: אני מקווה בעז”ה, כי מתוך הבית הזה של כנסת ישראל, אסייע, אתמוך ואעזור לכל צרכי עירנו היקרה בית שמש, ולהגשים את חלומי הגדול בבניית והקמת מרכז רפואי בית חולים ובית החלמה לעיר הגדולה בית שמש המונה כיום כ 130000 אלף תושבים ועתידה לצמוח לרבע מיליון איש בעשור הקרוב.

הילה מועלם

ולסיום הביע תודות וברכות לכל מי שקידמו אותו בחיים הציבוריים.
אחריו בירכו – בשם הממשלה,
שר הפנים הרב אריה דרעי:
השר בירך את ח״כ אבוטבול שימצא חן וחסד וסייעתא דשמייא וימשיך את עשייתו הציבורית הברוכה – שתחילתה בבית שמש והמשכה בכנסת ישראל – כשליח מועצת חכמי התורה, ובראשם מרן חכם שלום כהן שליט״א.

כתבות אחרונות

צביון העיר בית שמש

כיצד תקרא ותשווק השכונה החדשה הסמוכה לרמת אברהם? רמתיים, או רמת אברהם? | גדולי רבני