משה שטרית פנה למנהל המחוז חיים יפרח שיכנס את ישיבת המליאה

התחרו בינהם מי יזמן ולבסוף נשלחה הזמנה לחתונה אחרת…

בתאריך 12-12-21 ביקשו חברי הגוש לזמן ישיבת מליאה  “שלא מן המניין”, ראש העיר ד”ר עליזה בלוך הקדימה אותם בבקשה ו….. חברי המועצה קיבלו זימון לישיבת מליאה “מן המניין” לתאריך ה-29 לחודש.

לכן נאלץ מ”מ וסגרה”ע משה שטרית לפנות (שוב) לממונה מחוז ירושלים במשרד הפנים חיים יפרח, על מנת שיתערב ויזמן בעצמו את המליאה.

האם שטרית צודק?

לו חברי הגוש היו מבקשים זימון לישיבה שלא מן המניין בתאריך ה-15 ואילך, ידם היתה על התחתונה, מאחר וראש העיר יכלה לחרוג מהחוק המחייבה לכנס את ישיבת מליאת מועצת העיר בתוך 7 ימים, כי ממילא יש ישיבת מליאה בעוד שבועיים, לְמה לזמן פעמיים? וכך התמיכות היו עולות לראש סדר ישיבת המליאה “מן המניין”.

אך מאחר ובקשתם היתה ב-12 לחודש (מועד שרחוק מישיבת המליאה יותר מ-14 יום) ראש העיר היתה חייבת לזמן אותם בתוך 7 ימים והיא לא נהגה כך.

הלכה למעשה

ממונה מחוז ירושלים חיים יפרח יצטרך לקבוע מועד לישיבת מליאה בתוך 14 יום מהתאריך ה-12 לחודש, קרי: עד יום חמישי הקרוב ה-23 בחודש.

השאר תגובה

כתבות אחרונות