משה שטרית: הסירו את שמם של בלוך וארנרייך משלטי החוצות

בהמשך לדבריו במליאה מ”מ וסגרה”ע משה שטרית פונה ליועמ”ש מיקי גסטווירט כדי שזה יורה לראש העיר ולמשנה לראה”ע הרב ישעיהו ארנרייך להסיר את שמם משלטי העיר, מהטעם של תעמולת בחירות שלב”ז בחירות.

וכך הוא כותב ליועמ”ש: “מיקי- טרם ענית לפנייתי. אני מבקש לדעת אם אתה מנחה את גורמי המקצוע ברוח הפסיקות שהתקבלו כדי להכין את עצמי להמשך.

האם תימשך זילות החוק בעירנו?”
במאמר המוסגר נאמר כי לא רק שמה של ראש העיר והרב ארנרייך “מעטרים” את שלטי החוצות, כי אם גם שמו של יו”ר סיעתו של שטרית ‘שלום אדרי’.

שטרית נגד בלוך וארנרייך

השאר תגובה

כתבות אחרונות