מכרז שישי לתפקיד מנהל אגף שפ”ע יצא לדרך

עיריית בית שמש יצאה הבקר במכרז שישי בחיפושיה אחר ראש אגף שפ”ע, לאחר שבמכרז האחרון לא נמצא מועמד מתאים.

למרות שאין חובה לראשות מקומית למנות מנהל אגף שפ”ע מכל מקום בבית שמש שהיא עיר בבנייה הדבר נחוץ שבעתיים, וזה מה שגורם לעיריית בית שמש לנסות שוב ושוב למצוא אדם שיאייש את התפקיד.

רק פעם אחת זכה מישהו בתפקיד הנחשק, אך ברגע האחרון הוא חזר בו, ומאז העירייה לא מפסיקה להמשיך ולחפש מישהו מתאים.

הילה מועלם

הפעם הראשונה שהעירייה יצאה למכרז היתה בדצמבר 2018, דרישות הסף היו שמגיש הבקשה יהיה בעל תואר אקדמי, או הנדסאי, או מוסמך לרבנות או בעל אישור לימודים בישיבה גבוהה, אך בחמשת המכרזים האחרונים העירייה השמיטה את האופציות הנוספות והיא מחפשת אדם בעל תואר אקדמי בלבד.

בנוסף במכרז הראשון חלק מתחומי האחריות היו ניהול של מערך הווטרינריה, וניהול תחום הפיקוח העירוני ורישוי עסקים, דברים אלו הושמטו מהמכרז השני ואילך. הבדל נוסף במכרז הראשון והשני הכפיפות של מנהל אגף שפ”ע היה למנכ”ל העירייה, ומהמכרז השלישי ואילך הכפיפות היא לראש מינהל תפעול.

הבדלים נוספים הם: מהמכרז השלישי ואילך מנהל אגף שפ”ע אמור לנהל גם את תחום המיחזור, ובנוסף יהיה אחראי על ניהול מחסני העירייה.

המכרז הראשון לתפקיד מנהל אגף שפ”ע נערך בדצמבר 2018, במהלך שנת 2019 לא נערך מכרז, השני במרץ 2020, השלישי ביולי 2020, הרביעי באוגוסט 2020, החמישי בספטמבר 2020, והשישי היום בנובמבר 2020, בתקווה שהוא יהיה גם האחרון.

כתבות אחרונות