מזעזע! בחור הטיל את מימיו בכיכר אבי עזרי

תושבי רמת בית שמש ג’ ובית שמש כולה המומים ומזועזעים ממראה הזוועה של שני בחורים העומדים במרכזה של כיכר ה’אבי עזרי’ הקרויה ע”ש מרן ראש הישיבה הגראמ”מ שך זצוק”ל, כאשר לפחות אחד מהם הטיל עליה את מימיו כאות בזיון.
להזכירכם את הכיכר יזם ממונה אגף שפ”ע חמוה”ע הרב שלמה ברילנט (דגה”ת).

מקרה אכן מזעזע, לו היה מתבצע ע”י ערבי, כל הארץ כולה היתה רועשת וגועשת.
יש בידינו את התמונות שצולמו ע”י תושב השכונה, שבהם נראה בבירור פרצופו של אותו האיש שביזה את הקודש, אך אנו החלטנו לחסוך זאת מכם.
תגובת נציג חב”ד בעירייה חמוה”ע הרב ישראל מנדלסון: בזיון אנדרטת האבי עזרי, זהו מעשה קיצוני שלא יעשה.
לא ידוע לי באופן אישי על המקרה,
במידה ואכן כך קרה ברור לכל בר דעת שמדובר במעשה קיצוני שלא יעשה.
מיותר לעשות הד תקשורתי ממעשים של שוליים שבשוליים ולעורר מחלוקות ישנות, מוטב להמשיך עם השלום והאחדות השוררים בין החוגים השונים בעירנו.

חמוה"ע הרב שלמה ברילנט עם מנהל מחלקת גינון דוד איטח

השאר תגובה

כתבות אחרונות