מה מתחבא בתוך פרוטוקול ועדת התמיכות

ראש העיר ד”ר עליזה בלוך שלחה אמש לחברי מועצת העיר זימון לכינוס ישיבת מליאה מועצת העיר ליום רביעי הקרוב בשעה 18:00.

זו בשורה טובה לעיר בית שמש, מאחר ובישיבת המליאה יאשרו את פרוטוקול ועדת התמיכות מספר 58.

מה טומן בחובו פרוטוקול התמיכות, ומה הוא מסתיר? מי יקבל יותר ומי יקבל פחות? כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם.

ועדת התמיכות אמורה לקבוע אמת מידה כיצד לחלק את התקציב שמגיע מהמדינה עבור תמיכות במוסדות ציבור שאינם נמנים על מוסדות המדינה, כגון חינוך, תרבות, דת, רווחה, בריאות וספורט.

המבחנים צריכים להיות שוויוניים, עם תנאי סף ברורים והגדרות ברורות (כגון מהו חניך ומהו סניף) כפי שמפורסמים ברשומות.

עוד נתון חשוב, אסור למוסד כלשהו לקבל תקציב מיותר ממשרד ממשלתי אחד אלא אם כן הסכום הכולל שמקבל מכל המשרדים יחד לא יעלה על 90% מעלות פעילותו.

נרד ישר למספרים: תנועות וארגוני הנוער יקבלו יחדיו 250,000 שקלים.

תנועות נוער: 170,000

ארגוני נוער: 80,000

ניתן לראות הבדל ברור כי תנועות הנוער מקבלות יותר מארגוני הנוער. ביחס של שני שלישים לעומת שליש אחד.

בכדי להבין את הסיבה אולי נצלול למרכיבי התנועות והארגונים ונראה כי התנועות הבולטות הם תנועת אריאל שתקבל מעל 60 אלף שקלים, תנועת היכלי עונג שתקבל מעל 30 אלף שקלים, תנועת בני עקיבא שתקבל כ-25 אלף שקלים, תנועת עזרא שתקבל כ-20 אלף שקלים. (שאר התנועות יקבלו פירורים).

ובסעיף ארגוני הנוער ניתן לראות כי תנועת ‘בתיה’ היא הבולטת שתקבל 72,000 שקלים.

נכון שהארגון שמקבל את התקציב הגבוה הוא ארגון בתיה, אך נתון זה הוא מטעה בהתחשב במספר הסניפים והחניכים שהוא מחזיק, וכך יוצא שהתקציב פר חניך בארגון הנוער עומד על 11.16 שקלים ואילו תקציב פר חניך בתנועות הנוער עומד על 23.2, יותר מכפול.

האם יתכן שהאפלייה נובעת מכך שסעיף “ארגוני” נוער מכיל את בנות בתיה, שהוא ארגון חרדי ואילו “תנועות” הנוער מכילות בתוכן ארגונים דתיים לאומיים?

רגע אחד, זה ממש לא נכון, ישנה שם תנועת נוער חרדית שמקבלת נתח יפה, הנאמד בקצת יותר מ-30,000 שקלים בשם היכלי עונג…. טוב נו זו תנועה ששייכת לחסידות גור… ונציגם הרב ישעיהו ארנרייך הוא חבר בקואליציה…

בפועל החלוקה הזאת מגדילה את תקציב תנועות הנוער שחפץ מי שחפץ ביקרם ומקטינה את תקציב ארגון הנוער בתיה?

נדלג לספורט, שם התקציב עומד על סכום נכבד ביותר: תמיכה ישירה 500,000 שקלים דלוקס, ועוד 300,000 שקלים תמיכה עקיפה דלישז. הרוב הולך לכדורגל.

והדבר האחרון והתמוה בסעיף התמיכה למוסדות חינוך במעמד פטור (תלמודי תורה) לא מצויין כמה הם יקבלו. הגשנו שאילתא בעניין, כשנקבל תשובה נפרסם.

מחר תתכנס ועדת התמיכות לאשר את הפרוטוקול, באם הוא לא יאושר, אזי הפרוטוקול לא יעלה למליאה, א”כ מדוע מזמנים ישיבת מליאה לפני שהפרוטוקול אוּשר בועדה? האם מישהו רואה בועדה, חותמת גומי ותו לא?
האם חברי הועדה יאשרו את הפרוטוקול? והאם האופוזיציה יאשרו אותו במליאה? מחר נדע.

השאר תגובה

כתבות אחרונות