כמה מערכות חינוך חרדיות אתם מכירים?

כמה מערכות חינוך חרדיות אתם באמת מכירים? ומהם ההבדלים בינהם?
חינוך הילדים הוא ללא ספק אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות בכלל וביהדות החרדית בפרט. דא עקא כי למרות חשיבות הנושא, משפחות רבות שולחות את ילדיהם למוסד חינוכי, בטרם הם יודעות לעמוד על ההבדלים בין מוסד חינוך אחד למישנהו.|כיצד אנו  מפקירים את היקר לנו מכל?

ישבנו עם המנהל הרב יעקב סגל על מנת שישמש עבורינו מורה נבוכים

 

 

כיום קיימות 3 מערכות חינוך בלבד שאושרו על ידי גדולי ישראל אומר לנו הנמנהל הרב יעקב סגל:

1. מוסדות הפטור – מוסדות הפטורים מחוק חינוך חובה, המוסד אמנם מוכר ע”י המדינה, אבל הפיקוח החינוכי מינימלי ביותר ובעיקר הוא מתמקד על בטיחות המוסד, למשל שיהיו גדרות סביב למוסד, שומר וכד’, ועל תנאי בריאות וסניטריה, כגון ניקיון חיטוי, סבוניות, מגבות נייר כוסות ח”פ ועוד.
במוסדות הפטור כל מפקחי משרד החינוך הינם אנשים חרדים ויר”ש, ועל אף היותם מפקחים מטעם משרד החינוך הם אינם רשאים להתערב בתכני הלימוד, הן בלימודי הקודש והן בלימודי החול, הלימודים נקבעים רק על דעת גדולי ישראל שליט”א.
המקצועות המאושרים ע”י גדולי ישראל ונלמדים במוסדות הפטור הם: מתמטיקה גאוגרפיה, דקדוק, היסטוריה, טבע, והנדסה. המקצועות נלמדים מתוך ספרים המותאמים למוסדות הפטור, ולאחר שעברו את אישורם של גדולי ישראל.
בבית שמש קיימים מוסדות פטור רבים כדוגמת: בית שלום, תורת הבית, אבי עזרי, מנוחה וקדושה, בית אליהו, עטרת שלמה, וזאת ליהודה ועוד.
הם מתוקצבים מהמדינה בסכום של כ-300 שקלים עבור תלמיד לחודש.

2. מוסד מוכר שאינו רשמי – מוסד המלמד יותר לימודי חול מאשר מוסדות הפטור.
מפקחי משרד החינוך מחוייבים לבדוק את תוכנית הלימודים ומורשים גם להתערב בתכנים.
בבית שמש קיימים מוסדות כאלה לרוב כגון: מגן אבות, דרכי נועם ועוד.
התקציב שלהן עומד על 75% מתקציבם של מוסד רשמי, קרי: חילוני, ממ”ד ממ”ח. והוא נאמד בסך של כ-800 שקלים לילד, כמעט פי 3 ממוסדות הפטור.

3. חינוך העצמאי – מוסד המלמד 100% ליב”ה, המפקחים הם מטעם החינוך העצמאי, התכנים נקבעים בלעדית ע”י החינוך העצמאי וכל תוכנית הלימודים מאושרת ע”י גדולי ישראל.
המוסדות הללו מתוקצבים כ-100% מהמדינה.
בתי הספר של החינוך העצמאי כוללים את כל בתי הספר לבנות, וחלק גם מת”ת לבנים, כדוגמת ת”ת תשב”ר בבית שמש. ישנם ת”ת מפורסמים בכל רחבי הארץ כנמנים על החינוך העצמאי כדוגמת לויכטר, וסנהדרין בירושלים, רזילי בב”ב ועוד.

גני הילדים בחינוך החרדי הם תחת ההגדרה של מוכש”ר (מוסד מוכר שאינו רשמי), בגנים הללו לא גובים שכר לימוד, והפיקוח הוא של המחוז החרדי, המפקחות ללא יוצא מן הכלל הם חרדיות בעלות השקפה טהורה.

גני העירייה הם גנים תחת פיקוח מחוז ירושלים, המפקחים אינם מטעם המחוז החרדי אלא מטעם ממלכתי או ממלכתי דתי.

השאר תגובה

כתבות אחרונות