כך מקבלים את התורה בשכונת רמה ג’ בבית שמש

היום היה קידוש ה’ גדול ברמה ג’. ברגעים אלו ממש, ערב חג השבועות ,בשעה שרוב העולם עסוקים במלאכתם, עשרות אברכים בחרו להתקבץ בכולל אהבת התורה וללמוד תורה בחשק רב.

מהשעה 17:30 ועד כניסת החג אנו יושבים ולומדים, וכך אנו מקבלים את התורה אומר לנו הרב ידידיה קרביץ. אתם לא עוזרים בבית שאלתי אותו, והוא ענה אנו כבר סיימנו לעזור בבית, כעת האווירה והחינוך הטוב שאנו נכניס לביתנו שווה אלף מונים מאשר שנשב בבית.

“כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה  חזו בני חביבי דמשתכחין  בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי”

הילה מועלם

כתבות אחרונות