ישיבת מליאה שלא מן העניין

הערב נערכה ישיבת מליאה סוערת כאשר בסך הכל נדרשו חברי מועצת העיר לאשר תמיכות שמקבלים מהמדינה, אך במקום לסיים את הכל בתוך 5 דקות הם החלו להתכתש על שני סעיפים חסרי משמעות, ודומה היה שרק אחדים מהם יודעים בכלל על מה מדובר. לסיכום נאמר זאת כך: היום נפל דבר במליאת מועצת העיר, הגבולות בין הגוש לבין חברי הקואליציה היטשטש והחלה מלחמה כוללת של הכל בכל.


ארבעת החטאים

החטא הראשון: ישיבת המליאה החלה בחטא כאשר לפני מספר ימים התקיים ויכוח מי זימן אותה, ראש העיר או חברי הגוש? להזכירכם ראשי סיעות הגוש ישבו בתאריך ה-12-12-21 ובסיום הישיבה הוציאו הודעה כי הם מבקשים לזמן ישיבת מליאה שלא מן המנין. ראש העיר לא איחרה ומלשכתה נמסר כי כבר בשעות הצהריים היא ביקשה לזמן ישיבה שלא מן המניין ודאגו להציג את הזימון עם חתימת 7 חברי מועצה. אלא שזו היתה מיותרת לגמרי מאחר וראש העיר אינה זקוקה לחתימת מאן דהו בכדי לזמן ישיבת מליאה.

החטא השני: לאחר שראש העיר עליזה בלוך הציגה קבל עם ועדה כי היא ביקשה ראשונה לזמן את ישיבת המליאה, היא לא זימנה את המליאה, כעבור שבוע, סגרה”ע משה שטרית פנה לממונה מחוז ירושלים במשרד הפנים חיים יפרח על מנת שזה יזמן את המליאה, או אז ראש העיר הואילה בטובה לזמן את ישיבת המליאה. נסתרות דרכיה.

החטא השלישי: כמעט ששכחנו לומר מהי סיבת זימון הישיבה? בישיבה אמורים לאשר את פרוטוקול התמיכות, הגיע לידינו פרוטוקול התמיכות, ושם ראינו כי הפרוטוקול נסוב על שלשה עניינים, תמיכה בתנועות וארגוני הנוער, תמיכה במוסדות חינוך פטור, ותמיכה בספורט. ארגוני תנועות הנוער מקבלים 250 אלף שקלים, הספורט מקבל חצי מילון שקלים ואילו מוסדות הפטור מקבלים…. כמה מקבלים? לא כתוב. פנינו לגורם בכיר בעירייה שהעמיד את הטעות שהצגנו בפניו על מקומה, והוסיף טבלה המסבירה בדיוק כמה ולמי ילך הכסף.

החטא הרביעי: לישיבת מליאה כזאת צריכים חברי המועצה לבא מוכנים ומתואמים מראש ולא להתכתש במליאה עצמה בין הסיעות ואף בתוך הסיעות, ולבזבז זמן מיותר.

חברי מועצת העיר בית שמש בישיבת המליאה
חברי מועצת העיר בית שמש בישיבת המליאה

לפני שנסקר את ישיבת המליאה נציין כי היום בשעה 12:15 התכנסו בקומה השניה בבניין העירייה חברי ועדת התמיכות ושם אישרו את פרוטוקול התמיכות.


פרוטוקול התמיכות

סעיף ראשון: החלוקה בין תנועות נוער לארגוני נוער, אין זה משנה מה היו מחליטים התוצאה אותה תוצאה. אם יהיה סעיף מאוחד בספר התקציב החלוקה תהיה כפי שקבעה הוועדה המקצועית, ואם יהיו שני סעיפים התשלום יהיה כפי שיכתב בתקציב, בכל מקרה זו התוצאה. אז על מה התווכחו?

רקע והסבר למיטבי לכת: בתקציב העיר מופיע סעיף אחד לתנועות וארגונים, כבר בקדנציה הקודמת התברר שעקב הגידול של תנועת בתיה, וכן גידול של תנועות נוער מסויימות ביחס לתנועות אחרות שהתמעטו, התקציב מחולק באופן שלאלו שתמיד נהנו ממנו לא נשאר הרבה… ובכן בתחילת הקדנציה גייסו את ועדת התמיכות המקצועית והיא קבעה שארגוני נוער זכאים לתמיכה פחותה בהרבה.

יו”ר ועדת המשנה הרב מלאכי כיטוב טרח ונלחם למען תנועת בתיה למרות שהיא קשורה בכלל ליהדות התורה, והצליח לבסוף להשיג פשרה ולהוסיף 50,000 לתקציב הכולל כך שבתיה לא תפגע באופן דרמטי כבר אז סוכם שבהמשך יחלקו את הסעיף לשניים כדי שיהיה ניתן להוסיף לאירגונים או לתנועות בלי לקשר אחד לשני (במצב הנוכחי אם רוצים להוסיף שקל לארגונים צריך להוסיף 2 שקל לתנועות) הסיכום לא התקיים, ולפיכך העלו חברים בוועדת המשנה הצעה לשנות את יחס החלוקה ולצורך כך לדחות את אישור התבחינים לשנה הבאה.

ההצעה נפלה בישיבת ועדת המשנה לאור התנגדות היוהמ”ש לדחייה והחברים הכניסו סעיף הצהרתי – שוב – סעיף הצהרתי בלבד, שאם יחולק התקציב לשנים יהיה התשלום כפי מה שיכתב בסעיף.

הענין הוא, שבכל מקרה כך בוודאי יהיה. אם התקציב יהיה מחולק הוא יהיה מחולק, ואם לא יהיה מחולק לא יהיה מחולק. מה הנושא כאן? אין אפשרות אחרת! ובכל זאת התווכחו על הסעיף הזה במשך שעה ארוכה, כאשר כאמור מרבית הנוכחים כנראה היו הולכים הביתה אם היו מבינים שאין כאן שום ויכוח.

סעיף שני: העלאת שיעור התמיכה במוסדות הפטור מ40% מתקציב המוסדות האחרים, ל55%, גם כאן הויכוח מיותר ומשונה, בכל מקרה תשולם התוספת רק אם יוסכם על כך בדיוני התקציב.

רקע והסבר למיטבי לכת: מוסדות הפטור במשך שנים קיבלו את התקציב הזעום בלי צורך בהליך תמיכות, בעצם זה הגיוני, שיהיה כך כמו שקורה בתקציבים הממשלתיים. אלא שיש לקונה בחוק נהרי (החוק המחייב את הרשויות לתת גם למוסדות החרדיים תקציב ולא רק לממלכתי), לא נכתב בו מוסדות פטור אלא רק מוכש”ר, ולא צויין במפורש מוסדות פטור (שגם הם בפיקוח המוכש”ר) ולכן זה כסף שעל פי החוק היבש העירייה לא חייבת להעביר, ולכן אם רוצים להעביר חייבים הליך תמיכות.

לפיכך דרש היוהמ”ש מיקי גסטווירט כבר בסוף הקדנציה הקודמת להכניס להליך תמיכות, הדבר עוכב אז, ועוכב שוב על ידי יו”ר ועדת המשנה, אך בשנה שעברה כבר לא היה ניתן לעמוד מול לחץ היוהמ”ש, והמוסדות נכנסו להליך תמיכות המסורבל, הם כמובן צריכים להמתין עד שכל התסבוכות שיש בעמותות הספורט ותנועות הנוער יפתרו ורק אז מובאת החבילה כולה לאישור.

בישיבת ועדת המשנה נשאלה שאלה, אם ממילא מובא לתמיכות הרי שאנחנו קובעים, מדוע שלא ינתן סכום גבוה יותר למוסדות הפטור שהם מוסדות הדגל בחלקים גדולים של הציבור החרדי? בסופו של דיון החליטו לאשר בתבחינים לשנה הבאה שיהיה ניתן להגדיל ל55% כפי שנהוג בתקציבי הבסיס של משרד החינוך. אלא מה, שאישור תבחיני התמיכות כלל לא מחייב תשלום, הדבר מודגש גם בתבחינים עצמם המוצגים לעמותות, וגם מפורש בחוק, אישור התבחינים לא מחייב תשלום, והדבר תלוי לגמרי בדיוני התקציב. אכן, אם לא תאושר הגדלה בתבחינים לא יהיה ניתן להוסיף אבל גם אם יאושר אין שום חובה לשלם…

אם כן כל הויכוח היה האם לאפשר לראש העיר והחברים להוסיף למוסדות הפטור אם ירצו בכך בדיוני התקציב. מה הבעיה בזה? האם אלו שהתנגדו בחמת זעם, ידעו בכלל שהם מתנגדים לתת אפשרות לדון על כך בעתיד? להתרשמותנו הם חשבו שהם מצביעים עכשיו על תשלום ועל כך סערו הרוחות…

לאחר שעתיים הסתיים המחזה, סעיף אחד שאינו משמעותי ירד, וסעיף שני כמעט לא משמעותי נשאר ובא לציון גואל.

חברי מועצת העיר בית שמש בישיבת המליאה
חברי מועצת העיר בית שמש בישיבת המליאה

ישיבת המליאה

ישיבת המליאה נפתחה בבקשתו של יו”ר סיעת ש”ס הרב ישראל רמתי שקבל על כך שישיבת המליאה מתכנסת על מנת לקבל את פרוטוקול ועדות התמיכות, והפרוטוקול לא הגיע לידיו. כאות מחאה רמתי קם ממקומו, יצא מאולם המליאה ולא השתתף בדיונים, נציין שעלינו איתו במעלית ולא ראינו עליו שום סימנים מקדימים על מה שהולך לקרות בעוד מספר דקות. נקודה חשובה שכדאי לשים לב, זו הסנונית הראשונה של מריבות פנים קואליציוניות.

אם כן ישראל רמתי נטש את ישיבת המליאה עוד בראשיתה. שלשה חברי מועצה לא הגיעו כלל והם: יו”ר סיעת הליכוד שלום אדרי, יגאל חדד מסיעת ש”ס וישעיה וייסמן מסיעת אגו”י, אסצ’לאו מולה מסיעת הליכוד יצא באמצע וחיים זמורה מסיעת דגה”ת הגיע באמצע.

הרב ישראל רמתי (ש"ס) נוטש את המליאה

 


גם באופוזיציה לא חסרו להם צרות, חבר מועצת העיר צבי ווליצקי מהליכוד אמר שהוא מתנגד לכך שבשנה הבאה מוסדות הפטור יקבלו 55%, וזאת בניגוד לעמדת חבריו החברים באופוזיציה. לבסוף סיעת הליכוד התגמשה על מנת לא לפורר את הגוש.

חבר מועצת העיר צבי ווליצקי

 


תוך כדי הדיון העקר עלו בדרך אגב נושאים נוספים וגם אנקדוטות מעניינות, כאשר הועלתה בישיבת המליאה השאלה שעלתה כבר בועדת המשנה מדוע רק למוסדות מקזזים 16% קיזוז קורונה ולספורט ותנועות נוער לא מקזזים, אמר חבר מועצה מן הליכוד שהמשחקים התקיימו כרגיל גם בקורונה, על כך השיב המשנה לראש העיר הרב מלאכי כיטוב בעקיצה כי אם זה נכון, כואב מאד לשמוע שהישיבות בתי הכנסת ומוסדות חינוך חוייבו לסגור והמשחקים התקיימו כרגיל.


מ”מ וסגרה”ע משה שטרית: התגלע ויכוח, במהלך הדיון עברתי אחד-אחד וביקשתי להגיע לפשרה כדי שההצבעה תעבור פה אחד. דגל התורה ואגודת ישראל הסכימו לוותר על סעיף הקשור לתנועות וארגוני הנוער ואנחנו הסכמנו לסעיף של מוסדות הפטור.

מ"מ וסגרה"ע משה שטרית

מלשכת יו”ר הועדה מלאכי כיטוב נמסר, מפליא לראות ששני חלקי המועצה רבים על הקרדיט מי הוא שהביא את הנושא לסדר היום, בשעה שכולם היו אמורים להתבייש שהנושא עולה רק עכשיו. והאמת שהוא עולה עכשיו מסיבה אחת ויחידה אי אפשר בשום אופן לשלם תמיכות אחר סוף השנה ולכן הגורמים המקצועיים אפשרו סוף סוף את הדיון. האחריות על העיכוב היא של הוועדה המקצועית בלבד ואיני רוצה להכנס לסיבותיה. שורה תחתונה הפרוטוקול הוגש לנו שלשה ימים לפני קיום הישיבה.

לשאלתך מדוע נמענתי באישור התמיכות, כיו”ר הוועדה תמיכה שלי יכולה להתפרש כהסכמה לא רק לתמיכות אלא גם להליך אישורם איני מוכן לקחת אחריות על צורת התנהלות ההליך כאשר באמת אין לי שום אחריות ואפשרות להשפיע עליו.

המשנה לראש העיר הרב מלאכי כי טוב

בתחילת הישיבה חבר מועצת העיר הרב שלמה ברילנט מחה על כבודו של מנהל החינוך החרדי הרב מנחם ברוכמן שנכתב עליו בפרוטוקול, “מנחם ברוכמן – עמותות חינוך. (ככל ומנהלת מינהל חינוך תרצה לתת את הסמכות לעובד אחר, נדון בכך)”, ברילנט מאשים בכך את יו”ר מינהל חינוך שרי דרור.

שלמה ברילנט, מנחם ברוכמן, שרי דרור

בנוגע לקיצוץ 16% למוסדות הפטור אמר חבר מועצת העיר הרב ישראל סילברסטין “שמעתי שקיצצו את התמיכה למוסדות הפטור החרדיים בגלל הקורונה, לא שמעתי שלמשרד אחר קיצצו. ככל הנראה הוא רומז לכך שלא קיצצו את תקציבם של עובדי הארנונה, למרות שהם לא עבדו רצוף בקורונה.

המשנה לראש העיר הרב ישראל סילברסטין

חבר מועצת העיר הרב יוסי גולדהירש תמה מדוע מקצצים מתקציב התמיכות 50 שקלים מכל תלמיד עבור הביטוח, שזה יבוא מתקציב אחר. עוד הוסיף גולדהירש וביקש לשלם לאותם מוסדות פטור בהקדם האפשרי, גם ככה אישור התמיכה התעכב.

חבר מועצת העיר הרב יוסי גולדהירש

פגישת פיוס

ראש העיר עליזה בלוך זימנה את ראשי האופוזיציה לפגישת פיוס לחזרה לקואליציה בתום ישיבת המליאה אך אלו לא יכלו, והפגישה בינהם תתקיים בע”ה ביום ראשון הקרוב בשעה 17:00, זוהי פגישה מאד חשובה, ולאחר חצי שנה של ישיבה במדבר האופוזיציה, הגיעו הצדדים לתמימות דעים כי עליהם לסיים את הסיפור.

זה הזמן להיזכר בדבריו של המשנה לראש העיר הרב מלאכי כי טוב: עם כל הכבוד לתמיכות שמשום מה יש להם לובי נרחב ואחרי כל הוויכוחים הם יאושרו, ישנם עוד הרבה דברים דחופים שנוגעים לכלל הציבור ואלפי אנשים פרטיים. אני פונה לראש העיר שהאחריות בראש ובראשונה עליה ולו מתוקף כך שהיא ראש העיר, לסיים את המו”מ בהקדם.

לסיום

על דבר אחד כולם מסכימים לא יתכן פעם אחר פעם לבא לישיבת מליאת מועצת העיר ולקבל פיצות. לבסוף חברי המועצה גמרו את הפיצות והפיצות גמרו אותם.

השאר תגובה

כתבות אחרונות

צביון העיר בית שמש

כיצד תקרא ותשווק השכונה החדשה הסמוכה לרמת אברהם? רמתיים, או רמת אברהם? | גדולי רבני