טלטלה דרמטית בבית שמש, עליזה בלוך מפטרת את חברי המועצה

ראש העיר עליזה בלוך פיטרה הבקר את חברי מועצת העיר: שמעון גולדברג ואברהם פרנקל, מאגודת ישראל, ישראל סילברסטין שלמה ברילנט וחיים זמורה מדגל התורה, משה שטרית, שלום אדרי צבי ווליצקי ואסצ’לאו מולה מהליכוד. קצה נפשה מכך שהקואליציה לא מתפקדת, והיא אינה יכולה להעביר חוקים, אך מה היא עשתה בכך שהיא פיטרה אותם היא עדיין כנראה לא יודעת.

כל רודפיה השיגוה בין המיצרים

עמוק עמוק מתחת לפני השטח קם לו גוש חזק שמונה את רוב הקואליציה ובינהם הסכם שכל מה שראש העיר מעלה להצבעה שאינה לפי רוחם באופן אוטומטי הם מצביעים נגד, וכך נפלו מספר הצבעות לאחרונה שבינהם התב”רים, לדברי ראש העיר אי אפשר לפתוח את שנת הלימודים ללא התקציבים של ה-122 מיליון שקלים שהמדינה נותנת לבניית מנ”דים.

אלא שהסיפור הגדול הוא שקם לו גוש נגדה ואף הצליח להשיגה בימי בין המצרים. לאור ההתנהגות הזו החליטה ראש העיר לפטר את כולם. למה זה טוב לה?

אשה הולכת לאיבוד או כורח המציאות?

עצם שליחת מכתבים ל-3 סיעות (למרות שלא כל חברי הסיעות קבלו את המכתב) ראש העיר מסכנת את כסאה מאחר ושלושת המפלגות הללו מונים ביחד 12 חברים, מה שמותיר אותה עם 9 חברי מועצה (מתוך 21 וכך אין לה רוב קואליציוני), תוסיפו לכך את רינה הולנדר מנדלסון וגוטמן והרי לכם התאבדות לשמה. מה הרעיון שעומד מאחרי המהלך הזה, אולי היא בונה על שני עריקים מסביבתו של ארנרייך?

מסתבר שלא היתה לראש העיר כל ברירה אחרת משום שבמוקדם או במאוחר הם היו מתפטרים כקולקטיב. אחד מבכירי חברי מועצת העיר ארגן את הגוש הזה, מסופקני אם ראש העיר בעצמה יודעת שהוא המארגן, על כל פנים דבר ההתארגנות ידוע לה ולכן היא נהגה כפי שנהגה הבקר, והחליטה להיוותר עם 9 חברי מועצה ועוד 2 עריקים, דבר אחד היא לא ידעה שגם רינה חלק מהגוש והיא וסיעתה גם יתפטרו, לכן במקרה הזה גם שני עריקים לא יעזרו לה.

בסניף הבית היהודי מנסים לסנדל את סגרה”ע הולנדר ושלחו לה הודעה בה נאמר כי היא לא תוכל להתפטר ללא קבלת אישור מחברי הסניף, אחרת עליה להתפטר מלכהן כחברת מועצה.

חה”כ אריה דרעי יגיע בצהריים לבית שמש, ויוועד עם ראש העיר עליזה בלוך. אולי זו הסיבה שחברי סיעת ש”ס לא קיבלו את מכתב ביטול האצלת הסמכויות.

בנוסף במהלך היום תתקיים מסיבת עיתונאים של הסיעות שקבלו מכתב ביטול האצלת סמכויות. ויותר מאוחר גם ראש העיר עליזה בלוך תקיים מסיבת עיתונאים משלה.

וזו לשון הודעת דובר העירייה מר רועי לחמנוביץ’.

ראש העיר בית שמש ד”ר עליזה בלוך שלחה מכתב ביטול האצלת סמכויות למספר חברי מועצה.

ראש העיר ד”ר עליזה בלוך: “מתוך אחריות לעתיד העיר ותושביה אני לא יכולה לאפשר המשך פגיעה בעיר על ידי מי שיש להם סמכות ואין להם אחריות. מציאות בה סגני ראש העיר וחברי מועצה פוגעים באלפי תלמידי העיר ומונעים מהם כיתות לימוד, הן בעיר הוותיקה, ברמה ד’ ובנווה שמיר, היא חסרת אחריות. מציאות בה חברי מועצה לא מאפשרים עבודה תקינה לאגפי העירייה לא מקובלת עליי. תפיסת הטוב המשותף תמשיך להוביל אותי אבל עם שותפי אמת ולא לצד חברי קואליציה המתנהלים כאופוזיציה.”

כך כותבת ראש העיר ד”ר עליזה בלוך במכתבה לחברי המועצה:

“העיר בית שמש היא עיר של קהילות המבקשות לקיים את הזכות לחיים בכבוד קהילה לצד רעותה. מיום כניסתי לתפקיד ראש עריית בית שמש ביקשתי להניח במרכז השיח של נבחרי העיר את סוגיית הטוב המשותף והאחריות המשותפת לעתידה של העיר.

מתוך ראייה משותפת ותפיסת העתיד של העיר בית שמש הפקדתי בידיך סמכויות שונות. תכלית הפקדת הסמכויות הייתה לשם חיזוק ופיתוח העיר בית שמש בתחומים שונים.

באחרונה, במספר נסיבות, בחרת לנהוג באופן הפוגע פגיעה אנושה ביעדים אלו , פגיעה שיש בה כדי לפגוע בהתפתחות העיר בית שמש.

לאור כל האמור לעיל נפגע אמוני ומתוך אחריות לעתידה של העיר בית שמש, ובהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות – אני מבקשת להודיע כי החלטתי, כי בעוד 48 שעות משליחת מכתב זה, יבוטלו כלל הסמכויות שהאצלתי לך.

החלטה זו קיבלתי בלב כבד ומתוך אחריות לעתידה של העיר בית שמש. אני ממשיכה לראות בדרך השותפות ורעיון הטוב המשותף כתפיסת עולמי בניהול העיר. דלתי פתוחה ואזני קשובה למבקשים ליטול בה חלק מתוך כוונת אמת.”

השאר תגובה

כתבות אחרונות