חשיפה: מסמך הדרישות הסודי ששלחו חברי האופוזיציה לראש העיר עליזה בלוך

אתמול בערב שלחו חברי הגוש לראש העיר מסמך דרישות אשר בו הם נקבו את מחיר הצטרפותם מחדש לקואליציה, ובתמורה הם יכירו בסמכותה של ראש העיר ויסייעו בידה לקדם את תוכניותיה ולממש את חזונה תוך שיתוף פעולה מלא. נהדר, זה היום קיווינו לו נגילה ונשמחה בו.

המסמך הגיע לידינו ככתבו וכלשונו ע”י שלשה גורמים, אנו נעלה בפניכם את עיקרי הדברים שראינו לנכון להעלות ונפרשן אותם כפי הבנתינו, קחו אותה בעירבון מוגבל.

לפני שנעבור על פרטי ההסכם נעיר מספר הערות; ההסכם הוא בין מפלגות שמפולגות בינהם לבין ראש העיר, וגם אם וכאשר הם ישבו יחדיו בקואליציה אין ערובה לכך שהמשטמה תְּשַׁכֵּךְ והם יחדלו מלנסות להביס ולהתיש האחד את השני במלחמת חורמה, חברי הגוש יטענו: כי יהיו וישנם ויכוחים ביננו אבל אנו לפחות יודעים לעבוד יחד. עם ראש העיר אנו לא מצליחים לעבוד.

הערה נוספת, בנקודות בהם אין תמימות דעים לא תמצאו ולו איזכור אחד באף סעיף מסעיפי ההסכם ועל כך יעיד המסמך הרזה בין שני העמודים 3 ו-4 בלבד. (קיבלנו אותו ב-3 פורמטים שונים).

כעת נעבור להסכם ובכדי שנבין במה מדובר נאמר שישנם מגוון רחב של תפקידים בעירייה כאשר לכל תפקיד יש איש מקצוע ואיש פוליטי, נקח לדוגמה את החברה הכלכלית: יש דרג מקצועי אשר בראשו עומד מנכ”ל החברה הכלכלית  זאב לכוביצקי וכנגדו יש דרג פוליטי אשר בראשו עומד הממונה על החברה הכלכלית הרב אברהם פרנקל, כנ”ל הגב’ שרי דרור יו”ר מינהל חינוך (דרג מקצועי) וכנגדו הרב ישעיהו ארנרייך ממונה על תיק החינוך, וכן על זה הדרך: בראש הפירמידה הפוליטית נמצאת ראש העיר ד”ר עליזה בלוך, וכנגדה בראש הדרג המקצועי עומד מנכ”ל העירייה איתמר ברטוב.

בראשית המסמך ישנה התייחסות להשבת התפקידים והסמכויות (שניטלו מהם) ולמשילות, כשאנו אומרים משילות אנו מתכוונים לכך שכל פגישה שאחד מאנשי המקצוע ירצה לקבוע עם ראש העיר הוא יצטרך לתאם זאת מראש. ואף ראש העיר בעצמה תצטרך לעדכן את הממונה בטרם עת אם היא נפגשת עם פקיד ממשלתי ח”כ או שר הקשורים לעניינם.

בנוסף הם דורשים שיתוף פעולה מלא בין הדרג המקצועי לבין הדרג הפוליטי כך שהדרג המקצועי יגיש כל מסמך אותו יבקש הממונה הפוליטי.

אם שרדתם עד עכשיו, תרשו לי להגביה את הלהבות: ראשי אגפים ומנהלי מחלקות יקבלו הנחיות מהממונה ומהמנכ”ל בלבד. פירוש רש”י: הגוש לא רוצה שבשום מצב הדרג המקצועי יעשה פעולה ולו הקטנה ביותר בניגוד לדעת הממונה –בתואנה שזו פקודה שירדה ישירות מלשכת ראש העיר– וכאן הם מכוונים למישהו ספציפי, רק שהם שכחו שהמנכ”ל כפוף לראש העיר.

ההחלטות המובאות לאישור המליאה יועלו לדיונים במועד סביר כדי שיהיה אפשר לדון בהם בטרם עת, גם חבר מועצת העיר צבי ווליצקי העלה את הסוגיא הזאת באחת המליאות.

חברי סיעות דגל התורה ואגודת ישראל

סיעות האופוזיציה רושמות את דרישותיהן לראש העיר, כל סיעה בנפרד:

סיעת דגל התורה; סמכויות של מחלקת הגיל הרך, פתיחת אגף תחבורה (לנתקו מההנדסה), פתיחת מחלקת תרבות ותנועות נוער חרדי, ועוד ועוד. לאחר מכן באה נקודה חשובה מבחינת המפלגות החרדיות והוא נושא הסדרת החשמל הכשר בשבת כאשר נושא את דגל המאבק הוא חבר מועצת העיר הרב שלמה ברילנט.

סיעת הליכוד; בראש ובראשונה ישנה עקיצה לצד קביעת עובדה כי גיבוש מחלקות שונות תחת מינהל החינוך נכשלה, ולא היא! כאן גם נצטרך את פירוש רש”י, הגב’ שרי דרור אינה רק ראש אגף החינוך כי אם יו”ר מינהל חינוך נוער וקהילה, ומעליה ישנם שני ממונים, האחד המשנה לראש העיר הרב ישעיהו ארנרייך, והשני סגרה”ע מר משה שטרית מהליכוד, למותר לציין כי מינויה של הגברת דרור לא עבר חלק בגרון של הליכוד ובהצבעה במליאה על אישור מינויה של הגב’ דרור חברי הסיעה נמנעו, הגב’ דרור מקצועית בתחומה בצורה יוצאת מן הכלל ועושה את עבודתה נאמנה, היא מסתדרת היטב עם ממונה החינוך הרב ארנרייך, אך הליכוד אינו רואה בעין יפה את פעילותה הברוכה, ולביקורת הזו מצטרף גם המשנה לראש העיר הרב ישראל סילברסטין בהיותו ממונה הגיל הרך. לסיכומו של עניין הליכוד אינו מעוניין שלגברת דרור תהיה דריסת רגל בכל מה שקשור לנוער ולצעירים אלא תתעסק רק בחינוך, הוי אומר שלא יהיה בבית שמש מינהל חינוך נוער וקהילה כי אם אגף חינוך בלבד.

במילים פשוטות שטרית רוצה מנהל שיהיה כפוף אליו ובפועל יש לו יו”ר מינהל שהיא מעליו, וגם אם יחליט החלטות כלשהם הוא יהיה זקוק לה מאחר והיא היחידה שיכולה לחתום.

חברי המליאה מצביעים בעד מינויה של שרי דרור, הליכוד נמנע

קביעת גבולות ברורים בענייני הקהילה והאירועים, קרי תנו לנו לעבוד בשקט אל תתערבו לנו ואל תשאלו אותנו שאלות קשות. ספק רב אם ראש העיר תאבה להשיב לשטרית את כל סמכויותיו שבהם החזיק בטרם הפיטורים.

אחד מחברי המועצה עמו שוחחנו אמר: האם הליכוד היא סיעה של איש אחד? בכל סעיף הדרישות הנוכחי אין ולו מילה אחת על יו”ר הליכוד וחבר מועצת העיר הותיק ביותר מר שלום אדרי, וכי הוא לא דורש כלום? (בהמשך הוא מוזכר פעם אחת ויחידה) ואני מהרהר ביני לבין עצמי כנראה שלא, אותי לימדו כי מי שלא רוצה להיכנס לקואליציה, לא מבקש דבר, היתכן ואדרי אינו מעוניין להיכנס לקואליציה? שימו לב לנקודה הזו. כמו כן לא מוזכרים כלל במסמך דרישות משאר חברי מועצת העיר של הליכוד ווליצקי ומולה. בנוסף הליכוד דורש שני דברים נוספים, מימוש מורשה חתימה לשטרית, וחבר בועדת היגוי 360.

אגודת ישראל; דרישה להשיב את המינויים שהיו לה, יו”ר ועדת משנה לתכנון ובניה (גולדברג), ממונה החברה הכלכלית (פרנקל), הקמת מחלקת נוער חרדי (וייסמן), חבר בועדת היגוי 360, ושירותי מזכירות לחברי המועצה כדי שאלו יטפלו בפניות, במילים אחרות הם דורשים תקן שלא היה קיים. כל תקן או מחלקות חדשות שלא היו קיימות יכול להגיע לסכום לא מבוטל של עשרות אלפי אם לא מאות אלפי שקלים בשנה.

הבית היהודי; החלטות בנוגע לרווחה יהיו בתיאום מלא עם סגנית ראש העיר רינה הולנדר. שלוחה של אגף הרווחה ברמה א’, החלטה ברוכה של סגנית ראש העיר רינה הולנדר שעולה לא מעט כסף, המרחק בין העיר הותיקה לרמה א’ הוא גדול וגם סוג האוכלוסיה הוא שונה ויהיה זה רעיון מצויין שתהיה שם שלוחה כפי שישנה שלוחה של משטרת בית שמש ברמה א’ עם חוקר, שם ניתן להגיש תלונות בשעות ובימים מוגדרים מראש. עבודה קהילתית תפעל באמצעות הרווחה עם תקצוב הולם.

כיו”ר ועדת הכספים דורשת הולנדר חיבור אוטומציה מלא (בספר התקציב הוקצה לכל מחלקה ואגף תקציב נדיב עבור אוטומציה לכל האגפים והמחלקות) ותיאום תב”רים מראש, דבר שגרם לא פעם לכאב ראש. מיתוג העיר וחברת ועדת היגוי. וכמובן שהיא תמשיך להחזיק בסגנות ראש העיר ויכובדו ההסכמים הקואליציונים בכל מה שנוגע למועצה הדתית, מקוואות ומשפחתונים.

שימו לב שאין בסעיף הנוכחי דרישות עבור חברי מועצת העיר מנדלסון וגוטמן, כפי שבסעיף של אגודת ישראל אין דרישות עבור חבר מועצת העיר ארנרייך.

בהמשך המסמך שבים לדרישות כלליות והם תוכנית לחלוקת כיתות לפי מגזרים וקהילות. מנ”דים למוסדות בתוך 3 חודשים מרגע הקמת הקואליציה. הקצאות למבני חינוך מוסדות ועוד עם דגש בשכונות רמה ג’ ורמה ד’, מוזכר במסמך הדרישות כי כל סיעה תדאג למגזר שלה, מה יעשו העדה החרדית או שאר מגזרים שאינם מיוצגים? בנוסף הקצאות הרווחה יתואמו עם הגב’ הולנדר.

במסמך שוב מוזכרת הדרישה להקמת מחלקת תרבות חרדית, עם תקציב וסמכויות, כאן כל סיעה וסיעה תקבל תרבות משלה.

דרישה נוספת היא הקמת מדור תרבות וקהילה לציבור הדתי לאומי, כיום יש תקציב למורשת ישראל והממונה על המורשת הוא הוא חבר מועצת העיר אלישיב גוטמן, כיום אין מחלקה מסודרת ולא מנהל מחלקה, לכשיתיישבו ההדורים, מישהו יצטרך לעשות סדר בכל ענייני התרבות הדתית לאומית.

חברי סיעות האופוזיציה דורשות שיוויון מלא לכל תקציבי התרבות תרבות, ובהרשאות חוץ המתקבלות מהממשלה כגון: תקציב ממפעל הפיס, פריפריה, 360, משרד התרבות, 70 שנה לבית שמש (שלא הועברו לציבור החרדי), והכל לפי מפתח סיעתי.

כמו כן דורשים חברי הגוש את כל הכספים שהתחייבה ראש העיר בהסכמים הקואליציוניים.

חברי הגוש מבקשים שכל אירועי התרבות שיפעלו באולמות הספורט יהיו ללא עלות.

תקציבי חדש מול ישן יחולקו 50% לשלום אדרי (דרישה ראשונה ואחרונה של יו”ר הליכוד) כממונה העיר הותיקה, 25% להולנדר, כנראה לפיתוחה של רמת בית שמש א’, ו-25% לברילנט כממונה אגף שפ”ע.

בנוסף יוקמו מועדון לנוער חרדי, מתנ”ס ברמה ג’ – פרוייקט שדחף ויזם אותו חבר מועצת העיר הרב יוסי גולדהירש, ספריות, אמפי ברמת בית שמש עבור הציבור החרדי, גינות ברמת אברהם (לא היזם אמור להקים?) ועוד.

הליכוד גם הוא רוצה פרוייקטים משלו, מלגות (רק לחשוב שהחרדים היו מבקשים מלגות), אמפי בגפן, מגרשי טניס (הגיע הזמן) קירוי מגרשים (פרוייקטים שסגרה”ע שטרית נותן את נשמתו עליהם, חלקם התבצעו חלקם יתבצעו וחלקם מתבצעים בימים אלו) שליטה על היכל תרבות (מה שקורה במתנ”סים יהיה משחק ילדים לעומת מה שיקרה אם תהיה להם שליטה בהיכל התרבות, לא נראה כי ראש העיר ד”ר בלוך תתן לכך יד) ומיתוג העיר ומוזיאונים… מוזיאונים? מה אנחנו מדריד? מישהו לקח כנראה חומר משובח…

פרוייקטים של כל מבני הציבור יבוצעו דרך החברה הכלכלית, כיום החברה הכלכלית נמצאת בעיצומו של תהליך בנייה מאסיבי בן עשרות פרוייקטים בבית שמש, אך ישנם פרוייקטים רבים שנבנים על ידי ספקים חיצוניים כדוגמת המקווה וטיפת החלב ברמת בית שמש ד’. בנוסף מבקשים תקציב למקוואות, דובר על כך לא מעט.

בנוסף הם דורשים תקציבים (מאיפה הכסף?) לנוער חרדי, תקציב פרסומות לאירועי המגזר החרדי מהדובר (מעניין האם הדובר ימשיך להציב בפניהם את התנאי הבא: באחד האירועים שקיימה עיריית בית שמש הדובר התנה את פרסום האירוע בכך שאנו ‘רווח הפקות’ לא נצלם באותו אירוע אחרת הוא לא נותן להם תקציב למודעות, ואכן הוא לא פרסם את אותו אירוע שיצא מטעם העירייה, לא מגיע לו שימוע על דבר כזה?), ותקציב של 750,000 שקל לשלוחה החרדית במתנ”ס לצורך קיומם של אירועי תרבות קהילתיים.

הקצאות הקרקעות והקצאות מבני חינוך יהיו אך ורק בהתאם ללוחות הזמנים לאחר אישור התוכניות, (הסעיף הזה נכנס בתפר בין ארנרייך לגולדברג)

בכל ויכוח בין ראש העיר לבין הסיעות (יש דבר כזה?) ילכו לבוררות, למי הם ילכו בדיוק?להררי, דומרני, אבוטבול, אלפרון או ג’רושי?

גבירותי ורבותי הגענו לסעיף שראש העיר ד”ר בלוך אומרת לעצמה איפה הייתם עד היום, למה לא ביקשתם את זה מזמן, הייתי נותנת לכם בחפץ לב: הגוש מבקש קרדיט מדובר העירייה רועי לחמנוביץ’ על הפעולות שיבוצעו על ידי הממונים. מסכנה ראש העיר שיפצה כיכרות כבישים מדרכות, טיפלה ודאגה באופן פרטני שלא ישארו ילד או ילדה בבית, עובדת כל יום עד השעות המאוחרות, מכתתת את רגליה בשכונת נוה שמיר על מנת לשכנע עוד משפחה או שניים לבוא לבית שמש בכדי לשמור על אופי וצביון השכונות, מארגנת ומשנוררת תקציבים בלי סוף עבור העיר, במהלך כהונתה החליפה פחים חדשים בעיר (אתמול צילמנו את הפחים החדשים שהעירייה הביאה ללא תשלום כמובן, פעולה פשוטה שהדובר עם משכורת לא עושה), שיפצה גני משחקים, כל כך הרבה בנתה ועשתה ואפילו 10% ממה שהיא עושה רועי לחמנוביץ’ לא מפרסם. חברי הגוש כותשים את ראש העיר עד דק במשך שלושה חודשים הן במליאה והן מחוצה לה, והוא אינו משיב מלחמה שערה. ישנם פרוייקטים רבים שראש העיר אחראית עליהם ואנו לא יודעים שהיא בכלל קשורה לכל זה. חברי מועצה יודעים לדברר עצמם טוב יותר מאשר דובר העירייה מדברר את ראש העיר. על מתן תגובות לעיתונאים אני אפילו לא מדבר.

אך במציאות בשטח ד”ר בלוך משאירה אותו בתפקידו למרות שהיא משלמת על כך מחיר כבד בזמן שתושבי העיר שואלים בלי סוף ברשתות החברתיות מה ראש העיר עושה?

לומר את האמת, גם אנו לא יודעים מה היא עושה בלשכתה מ-8 בבקר ועד השעה 1:00 בלילה, בטוח שהיא לא משחקת קנדי קראש, כשיוצא לנו מעת לעת להיפגש עמה ואנו שומעים בזעיר אנפין חלק מפעילותה אנו שוברים את הראש ושואלים את עצמנו, למה אף אחד לא יודע מזה?

לסיכום הגוש מבקש תקנים חדשים שעולים למשלם המיסים הרבה מאד כסף, כסף שאין לעירייה ורק לחשוב שדבר כזה צריך לעבור אישור ממשרד הפנים.

בשורה התחתונה נאמר זאת כך: מדובר בדרישות לא מציאותיות, קשה לנו להאמין שראש העיר תיענה להם. ישנו כלל, תפסת מרובה לא תפסת.

השאר תגובה

כתבות אחרונות