חמה”ע יוסי גולדהירש לראש העיר, עיצרי את לינת ושוטטות הפועלים הזרים בשכונותינו

חבר מועצת העיר הרב יוסי גולדהירש פנה במכתב חריף לראש העיר ד”ר עליזה בלוך ובו קבל בפניה על אוזלת ידה של המשטרה שלא אוכפת את ההנחיות המגבילות את הפועלים הפלסטינים משוטטות בשכונה.

להזכירם בחודש מרץ השנה פורסמו הנחיות המגבילות את תנועת הפועלים הפלסטינים למקום לינתם ועבודתם בלבד.

הילה מועלם

הטרדות מצד הפועלים הפלסטינים

מזה זמן רב שאנו שומעים לא אחת על הצקות והטרדות מצדם של העובדים הזרים המטילים את אימתם על שכונות ג’1 וג’2. לעובדים הללו אין רשות מוסיף חה”מ יוסי גולדהירש ללכת למכולות ולקנות אוכל, אלא בעל הבית שלהם אמור לעשות זאת עבורם, כמו גם להסיע אותם ממקום עבודתם למקום לינתם.

אך בפועל הפועלים הללו מסתובבים במרכזי קניות, בפארקים ובגני משחקים, ולא אחת קרה ששאלו ילדות שאלות, ואף הטרידו.

בנוסף רמה ג’ חוותה הרבה פריצות לבתים בזמן האחרון, וישנו חשד סביר אומר גולדהירש, שיד הפועלים הפלסטינים היתה במעל.

איסור לינה והגברת האכיפה

חה”מ גולדהירש פונה במכתב ששיגר לראש העיר ד”ר בלוך שתאסור את לינת הפועלים הפלסטינים בשכונות רמה ג’1 וג’2, ושאלו ילונו ברמה ד’ בלבד.

בנוסף גולדהירש ביקש מד”ר בלוך שתדרוש מהמשטרה באופן נחרץ לאכוף את ההנחיות, והטלת קנסות על קבלני הפועלים הפלסטינים המפרים את ההנחיות.

אכיפה זו תצמצם ואף תמגר את התופעה של מוכחות הפועלים הזרים במתחמי השכונה.

כתבות אחרונות