חישפו את הר הגוויל!!! ראש העיר ביקשה – אגף שפ”ע ביצע

סיור אגף שפ”ע ובכירים נוספים

בסוף השבוע הקודם נערך סיור של אגף שפ”ע, סיור כזה בעיר בית שמש אינו אירוע נדיר, הוא נערך מידי שבוע בבוקרו של יום רביעי בשעה 7:30, כל שבוע במוקד אחר בעיר, בסיור משתתפים בד”כ ראש העיר ד”ר עליזה בלוך, מנכ”ל העירייה מר איתמר ברטוב, ראש מינהל תפעול מר דודו ג’מו, ממונה אגף שפ”ע הרב שלמה ברילנט, ובכירים נוספים בעיריית בית שמש בכלל ובאגף שפ”ע בפרט.

סיבת הסיורים הנערכים מידי שבוע נובעת מכך שמרגע היבחרה של ד”ר בלוך לתפקיד ראש העיר בית שמש, היא העלתה את נושא שיפור פני העיר לראש סדר העדיפויות, ומקיימת אותו הלכה למעשה, ובזאת ניתנת ההזדמנות לבכירי העירייה לראות מקרוב את הליקויים בעיר ולתקנם. וכך יוצא שמידי כמה חודשים בכירי העירייה מכסים את העיר כולה.

הר הגוויל

הסיור בשבוע שעבר נערך בשכונת רמת נריה, הכבודה עברה בשכונה, עד אשר הגיעה להר המכוסה עשבים ברחוב דובר שלום, מראה כזה כָּעוּר לא הייתם רוצים שיהיה ליד ביתכם. ראש העיר ד”ר בלוך הביטה בהר ולא הבינה מה מסתתר מתחת לעשבים, לאחר טיפוס קצר של מאן דהו התברר שמתחת להר מסתתרים להם אבני גוויל, ראש העיר בית שמש פנתה מיד לראש מינהל תפעול הנכנס מר דודו ג’מו והביעה בפניו את נכונותה להסיר את העשבים הללו, מר ג’מו פנה למפקח ניקיון באגף שפ”ע קיקי ושאל אותו האם דבר זה הוא בר ביצוע, והלה השיב בחיוב. וכך הצעתה של ראש העיר החלה להבשיל ובשיתוף פעולה של ראש המינהל מר ג’מו וממונה אגף שפ”ע הרב שלמה ברילנט החל תכנון מיידי של חשיפת אבני הגוויל.

אמנם אבני הגוויל הם לא יצירת פאר כמו פסלו של ג’ינגיס חאן –הפרש– בערבות מונגוליה, אך מצד שני, המראה הרבה יותר אסתטי מקודמו, ותורם לשיפור פני העיר.

הר הגוויל בתום פעולת החישוף. צילום רמי חיימוב
הר הגוויל בתום פעולת החישוף. צילום רמי חיימוב

ממונה שפ”ע הרב ברילנט

הרב ברילנט לא נח ולא שקט עד שווידא שההוראה מגיעה לדרגים הנמוכים, ראינו אותו לא פעם יורד לשטח גם לאחר חצות הליל, ובמקרה דנן הוא ניצח על המלאכה, התקשר לכל הגורמים הרלוונטים, וניהל בגאון את אגף שפ”ע שטיפל בעת ובעונה אחת במספר מוקדים בעיר בית שמש, בינהם שכונת רמת אברהם (על כך תבא כתבה נפרדת).

ההוראה ירדה לגוף המבצע

ואכן ההוראה עברה מיד לשלב הביצוע לקיקי, (המחליף את מר אלי ארזי שחזר זה עתה מחופשת מחלה, אנו מאחלים לו מכאן רפואה שלימה), וממנו הישר לקבלן שזכה במכרז מר רמי חיימוב. חיימוב הביא את פועליו, והללו סיימו את המלאכה ביום אחד.

לפי הידיעה שהגיעה לידי חדשות בית שמש מתברר, שראש העיר לא מסתפקת בפעולת החישוף בלבד, אלא מתכוונת להפוך את הר הגוויל למשהו הרבה יותר נעים לעין, הכולל אדמה וצמחייה לרווחת התושבים, ולשיפור פני העיר.

מר ארזי שב לעבודה

כפי שציינו מר אלי ארזי היה בחופשת מחלה, והשבוע האיש שדאג לניקיון רמה א’ ב’ וג’ בשנים האחרונות, שב לעבודה עם כוחות מחודשים בריא ושלם. ארזי הוא נכס יקר לבית שמש, המכיר כל פינה בעיר, הוא עובד ועמל בכל גיזרת הרמות, ונותן לעיר הרבה מעבר למה שהוא נדרש. הוא פדנט המעוניין שהעבודה תעשה בשלמותה, לא פעם הוא מורה לעובדיו לחזור שוב לאותו רחוב ולנקותו מחדש. ארזי היה חסר לעיר בית שמש במהלך החודשיים האחרונים, ואנו ממש שמחים על חזרתו לעבודה.

ימיו הראשונים של ראש אגף תפעול מר ג’מו

עוד נציין כי מר ג’מו נכנס לתפקידו רק בשבועות האחרונים וכבר מגלה בקיאות עצומה המעוררת השתאות בענייני העיר, כנראה בנוסף לזיכרון הרב שבו ניחן, הוא עבר חפיפה מאד מקצועית ע”י ראש מינהל תפעול היוצא מר יוסי נגולה. בהזדמנות זו נאחל לשניהם הצלחה רבה.

תודות

תודה רבה לראש העיר ד”ר עליזה בלוך העושה מעל ומעבר לשיפור פני העיר, למנכ”ל העירייה מר איתמר ברטוב, לראש מינהל תפעול מר דודו ג’מו, לממונה אגף שפ”ע הרב שלמה ברילנט, למפקח על הניקיון קיקי, ולקבלן מר רמי חיימוב.

אנו ירדנו לשטח להתרשם מהעבודה, ולצלם את האזור, אך לולא עזרתו של איש יקר החפץ בעילום שמו הכתבה הזו לא היתה יוצאת אל הפועל, אנו מודים לו מקרב לב.

כתבות אחרונות