ונדליזם – אלמוני עקר עצים חדשים בשדרות בן זאב

עיריית בית שמש בראשות ראש העיר עליזה בלוך ויו”ר מינהל תפעול דודו ג’מו נערכה השנה לקראת שנת השמיטה כפי שלא נערכה בכל שבעים שנות קיומה של העיר בית שמש.

העירייה גזמה אלפי עצים בקנה מידה כזה שלא מוכר אפילו לוותיקים בעיר, בנוסף העירייה נטעה עצים חדשים לקראת שנת השמיטה, מאחר ובשנת השמיטה אסור לטעת עצים חדשים, ועל כך מגיע לאגף שפ”ע יישר כח.

דא עקא, מאן דהו גמר אומר בליבו לעשות מעשה קונדס והחל לעקור עץ אחרי עץ בשדרות בן זאב, מכיכר גנדי ימינה (לבאים מרחוב הרצל). כנראה האלמוני לא היה אפילו מודע למעשה הנפשע שהוא עשה מאחר ועיריית בית שמש לא תטע כעת את העצים הללו מחדש, מאחר ולא נוטעים עצים בשנת השמיטה.

ומכאן כל מאמצי העירייה לטעת עצים חדשים בשדרות בן זאב ירדו לטמיון, וכל שנותר לעיריית בית שמש הוא אך ורק לאסוף את העצים הללו, ולהביאם אחר כבוד לגוי של שמיטה.

הונדליזם בשדרות בן זאב בבית שמש

השאר תגובה

כתבות אחרונות