התמיכות למוסדות החינוך, תנועות הנוער והספורט אושרו בועדת התמיכות

היום בשעה 12:15 התכנסו בקומה השניה חברי ועדת התמיכות בכדי לאשר התמיכות הרשומות בפרוטוקול התמיכות. בועדה השתתפו, יו”ר הועדה – המשנה לראש העיר הרב מלאכי כי טוב, סגן ראש העיר הרב שמעון גולדברג, נציג דגל התורה הרב שלמה ברילנט, נציג ש”ס הרב יגאל חדד, נציג הליכוד מר צבי ווליצקי ונציג הבית היהודי הרב ישראל מנדלסון.

נברנו בפרוטוקול התמיכות אותו צריכה לאשר הועדה, וראינו כי התקציב לתנועות וארגוני הנוער עומד על סך 250,000 שקלים, כאשר שני שליש הולכים לתנועות הנוער ואילו שליש הולכים לארגוני הנוער. התקציב השנתי פר חניך בתנועות הנוער עומד על סך 23.1 שקלים ואילו התקציב לחניך בארגוני הנוער עומד על 11.16 שקלים בלבד.

מה שעומד מאחרי המספרים הללו הוא שתנועות הנוער השייכות למגזר הציוני ולחסידות גור יקבלו פי שניים מהתקציב שעומד לרשותם של ארגוני הנוער ובינהם ארגון הנוער הגדול בבית שמש ‘בתיה’.

ישעיה ברומברג יו”ר תנועת שקופית מצא כי ישנם שתי תנועות נוער שלא מוכרות באופן רשמי במשרד החינוך ואף על פי כן הם רשומות בפרוטוקול כזכאיות לתמיכה, לאחר בירור מעמיק החליטו בעירייה להסיר את שמם מהפרוטוקול, מאחר ואינן מוכרות כתנועות הזכאיות לתמיכה.

קבוצות הספורט יקבלו תקציב ישיר בסך 500 אלף שקלים כאשר רובו הולך לכדורגל ואילו חלקו הקטן הולך לכדורסל.

תקציב התמיכה הגדול הולך למוסדות פטור, אלו מוסדות תלמודי תורה שהם מוכרים במשרד החינוך אך אינם רוצים להישמע לתכתיביו על כן הם נקראים מוסדות פטור, תקציבם דל לא רק ביחס לבתי הספר הממלכתיים כי אם ביחס לתלמודי התורה הרגילים, והוא עומד על 40% מתקציב תלמודי התורה. הסך הכולל של כל 20 המוסדות עומד על קצת למעלה ממיליון שקלים.

ראינו את הטבלה ושם גילינו פערים לא מוסברים בין מוסד אחד למשנהו, בלט במיוחד מוסד שבשנה שעברה למדו בו מעל 330 תלמידים ואילו השנה 217 בלבד, חברי הועדה אכן ביקשו הסבר וגם קיבלו, בשנה שעברה שנת הקורונה התלמוד תורה נשמע להנחיות משרד הבריאות דבר שהפך לצנינים בקרב הורים רבים שהעבירו משם את ילדיהם, מדובר בלמעלה מ-100 תלמידים המהווים שליש מסך התלמידים בתלמוד תורה.

בשורה התחתונה התמיכות אושרו, ונציגי סיעות דגל התורה התורה ואגו”י בועדה סגרה”ע הרב שמעון גולדברג והרב שלמה ברילנט אף הצליחו להגדיל את התקציב לשנת 2022 עבור מוסדות הפטור מ-40% ל-55%.

 

מלשכת המשנה לראש העיר וממונה מינהל חינוך הרב ישעיהו ארנרייך נמסר: אנו מברכים על החלטת ועדת התמיכות לאשר את מתווה חלוקת הכספים שהוגש ע”י מינהל החינוך עבור תמיכה במוסדות הפטור, גם לשנה זו, בסכום של למעלה ממיליון ש”ח. מדובר בתמיכה אשר חשובה מאוד למוסדות החינוך עבורם אנו פועלים ללא לאות.

אנו שמחים על המהלך שהובלנו בשנים האחרונות לתמיכה מכספים עירוניים גם במוסדות הפטור ובתקווה שנוכל בהמשך להרחיב ולהגדיל את התמיכה בכלל מוסדות החינוך בעיר בסייעתא דשמייא.

 

מסיעת דגל התורה נמסר: ועדת התמיכות העירונית החליטה להגדיל את תקצוב מוסדות הפטור ל55% בשנת 2022.

ועדת התמיכות העירונית התכנסה ואישרה תמיכות למוסדות הפטור לשנת 2021 בסך של מעל מיליון ₪ למוסדות הפטור ובכך יקבלו המוסדות תקציב עירוני, חברי הועדה מתחו ביקורת בכך שהועדה מתכנסת רק בעקבות לחץ של חברי הועדה, כך שהתקציב התעכב והיו כבר יכולים לשלם את הכסף לפני מספר חודשים.

כמו”כ ועדת התמיכות העירונית אישרה תבחינים מעודכנים לשנת 2022, לבקשת חברי הועדה נציגי אגודת ישראל ודגל התורה סגן ראש העיר הרב שמעון גולדברג וחבר מועצת העיר הרב שלמה ברילנט ובה הוטמעו שינויים בתבחינים ואף הוגדל התקציב, בין השינויים שאושר ע”י הועדה היא כי מוסדות שיש להם רישיון משרד החינוך בר תוקף לא יצטרכו להביא אישורים נוספים ובכך יופחת הבירוקרטיה.

כמו”כ על פי הצעת הרב גולדברג והרב ברילנט אישרה הועדה את הגדלת התקצוב מ40% בשנה הקודמת ל55% לשנת 2022 ובכך להשוות התקצוב בהתאם לתקציב משרד החינוך.

יצוין כי הועדה כונסה בעקבות דרישת סיעות הגוש שפוטרו ויאושר במליאה שלא מן המניין בעקבות דרישתם, ממונה המחוז אף התערב ודרש את כינוס המליאה.

היום בערב בשעה 18:00 תתכנס ישיבת המליאה שלא מן המנין על מנת לאשר את פרוטוקול התמיכות. אנו נהיה שם, נעקוב ונעדכן.

השאר תגובה

כתבות אחרונות