הרב מרדכי גולדשטיין קבע מזוזה בבית הספר דרכי רחל

הנהלת בית הספר דרכי רחל ערכה היום קביעת מזוזה לרגל מעברם למשכנם החדש, את המזוזה קבע הרב מרדכי גולדשטיין, במעמד הרב יחיאל מיכל מנדלסון מנהל הרשת, חבר מועצת העיר הרב ישראל סילברסטין, והמנהל הרב אלחנן פדלי. משום מה שכחו להזמין את סגרה”ע ומחזיק תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך.

כבר למעלה מעשור שבית הספר דרכי רחל בבית שמש לא זכה למבנה לימוד מסודר, הוא נדד מקראוון לקארוון, וכבר אז סגרה”ע ומחזיק תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך החל לפעול לבניית בניין למוסד החשוב הזה, כיום הוא יכול לברך על המוגמר, המבנה כבר עומד על תילו ובעוד כחודש מהיום התלמידות יכנסו למשכנם החדש, ולכן הפלא הגדול מדוע הוא לא הוזמן, ביררנו את העניין עם בית הספר והם הבטיחו שבחודשים הקרובים הם יערכו חנוכת בית ושם יזמינו את סגרה”ע הרב ארנרייך ביחד עם ראש העיר ד”ר עליזה בלוך.

לפני כ-5 שבועות אנשי אגף משרד החינוך בבית שמש ערכו סיור בבית הספר דרכי רחל שהולך ונבנה, בין המסיירים היו ראש מנהל חינוך מעוז ביגון, וסגנו ואחראי על מחלקת החינוך החרדי הרב מנחם ברוכמן, וחבר מועצת העיר הרב ישראל סילברסטין. במאמר המוסגר נאמר שגם לסיור הרב ארנרייך לא הוזמן.

בניין בית הספר דרכי רחל נמצא בתוך בניין גדול ומרשים ברחוב עין גדי, כאשר הוא חולק את המקום ביחד עם ת”ת וזאת ליהודה שיכנס בימים הקרובים, אך כפי שאנו מכירים את הלו”ז יקח להם הרבה יותר מכמה חודשים להיכנס. הרב גולדשטיין הוזמן לקבוע מזוזה וכבר בכניסה הוא ראה שישנה כניסה אחת לבניין, איך יתכן הדבר הזה? הלא אמור להיות כאן גם תלמוד תורה ואיך יתכן שתהיה כניסה אחת גם לבנים וגם לבנות? הרב פדלי כמובן הרגיע אותו ואמר לו שעד שהתלמוד תורה יעבור לבניין הזה יהיו במקום שתי כניסות נפרדות.

לאחר ששוחח הרב גולדשטיין עם הרבנים מנדלסון, סילברסטין ופדלי הוא צעד לכיוון כניסת בית הספר שם קבע את המזוזה, התלמידות הסתפקו בצפיית הטקס מלמעלה. לאחר קביעת המזוזה בירך הרב גולדשטיין את הרב מנדלסון, הרב פדלי ומנהלת בית הספר.

אנו מאחלים לתלמידות לימוד נעים מתוך הרחבת הדעת ומקווים שבקרוב יעברו לשם הדיירים החדשים מתלמוד תורה וזאת ליהודה.

כתבות אחרונות