הרב ישעיהו ארנרייך מגיב לראשונה לגוש החוסם

הנציג החרדי היחיד מאגודת ישראל שנשאר לצידה של ראש העיר עליזה בלוך הוא המשנה לראש העיר הרב ישעיהו ארנרייך, היום הוא יצא בהודעה שבה נאמר:

לצערי חילוקי הדעות בתקופה האחרונה בין חלקי הסיעות המרכיבות את מועצת העיריה, עלו על טונים גבוהים עד למצב בו הגענו הבקר. כפי שכבר הודעתי לחלק מחבריי, איני רואה עצמי חלק משבירת הכלים מול ראש העיר באמצע קדנציה וכי לא התקבלה החלטה משותפת לפרוש מהקואליציה העירונית, כך שאין מקום להצבעה בניגוד לעמדת העירייה ולמחויבות הקואליציונית עליה אנו חתומים.

אני לא מתעלם לרגע מחילוקי הדעות הקיימים בין הסיעות השונות, כפי שמקובל ואף ראוי שיהיו בכל מערכת עירונית, אך עם זאת, יש לפתור מהמורות אלו בשיח משותף ובמציאת פתרונות מעשיים לטובת הציבור.

בעיניי תפקידה של קואליציה עירונית וחבריה לסייע בידי ראש העיר ליישם את מדיניות שנקבעה במשותף לטובת העיר, תושביה ועתידה. מנקודת ראותי, תושבי העיר דורשים מאיתנו, נציגי הציבור, לייצגם ולשרתם בנאמנות נוכח צרכיהם, ופחות לעסוק ולהשקיע במאבקי כח ומשחקי כבוד.

התב"רים על פי ארנרייך

חבריי היקרים במועצת העיר וכלל תושבי העיר בית שמש, בתפקידי כממונה אגף חינוך הוא לדאוג לפתיחה תקינה של שנה”ל הקרובה בעז״ה. סוגיית התב״ר עליה נסוב הויכוח הנוכחי, טומנת בחובה אחריות כבידה ומשמעותית. לראשונה בתולדות העיר, הצלחנו להשיג תקציב מיוחד להבאת מעל 90 מנדי״ם (ופתיחת עוד 70 כיתות תקניות במבנים ראויים שיאוכלסו בימים אלה) בהתאם לצרכי החינוך של כלל ילדי העיר מכל המגזרים, האוכלוסיות והשבטים בעיר.

מדובר בחלוקה הוגנת ונרחבת שנעשתה בעמל רב בידי אגף החינוך, יחד עם ראש העיר ובשיתוף מלא של כל נציגי מועצת העיר. (רצ״ב הרשימה העדכנית שגובשה לקראת  ההצבעה במועצת העיר האחרונה). זאת המחויבות שלי כממונה האגף, כדי ששנת הלימודים תיפתח כסדרה, ללא תקלות בעז״ה. לצערי מאבקים מסוג אלו פוגעות במשימה חשובה זו ולפיכך איני חלק ממנה.

בעת הזו, אני קורא לצדדים, הן לראש העיר וצוות לשכתה, והן לחבריי בסיעות השונות, להתגבר על המכשולים, לשים את הויכוחים בצד, תוך מאמץ מירבי לגשר על הפערים ביניהם. אני מוכן להיות בעמדת המגשר ולהשקיע כוחות וזמן, על מנת שנקבע יחדיו ליישוב ההדורים בהקדם לטובת העיר ותושביה.

בהזדמנות זו, נוכל יחד לפתור מוקשים נוספים, ביניהם קריטיים לעתיד העיר וצביונה, כמו מציאת פתרון נאות למאות ילדי שכונות בר אילן והרצל, פתרון לעתיד שכונת נווה שמיר ועוד.

אני סמוך ובטוח ששיתוף הפעולה המבורך שנוצר בין כלל הסיעות המגוונות, שלעיתים אף מנוגדות, יביא לצמצום הפערים והשכנת שלום בין כולם, למען כלל התושבים.

האמת והשלום אהבו ובעז״ה נעשה ונצליח.

חבר מועצת העיר הרב ישעיה וייסמן

חבר מועצת עיריית בית שמש ויו”ר וועדת משנה להקצאות הרב ישעיה ויסמן הגיב לדבריו:

“אני לא מכיר את המסמך שהרב ארנרייך הפיץ על חלוקת הכיתות לפי חברי המועצה, ההקצאות בעיריית בית שמש מתבצעות על פי החוק, אין חלוקה פוליטית, וועדת ההקצאות דנה לפי תבחינים קבועים בצורה מקצועית בלבד, חברי המועצה התנגדו לתב”ר של כיתות הלימוד אותו ארנרייך הביא ללא קשר לחלוקת הכיתות ספיציפית, אגף החינוך לאחר עבודה מקצועית בלבד הבינה שיש צורך ב95 מנדי”ם וראש העיר הביאה למליאה תקציב המתאים לחצי מכך, לא ניתן לרכוש 95 מנדי”ם בסכום של 8,000,000 ₪ ולכן היה ברור שכנראה יהיו מוסדות שיפגעו ולא יקבלו את כיתות הלימוד,  לאחר בקשות חוזרות ונשנות שלא נענו להגדלת התב”ר לא נותר בידי חברי המועצה ברירה אלא להצביע נגד התב”ר ולפעול להבאת התב”ר להצבעה מחודשת לאחר עידכון הסכום.

בנוסף בתגובה לדבריו של ממונה תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך שכתב: “אני מוכן להיות בעמדת המגשר ולהשקיע כוחות וזמן, על מנת שנקבע יחדיו ליישוב ההדורים בהקדם לטובת העיר ותושביה.” נודע לנו מתוך תחקיר שעשינו כי חברי המועצה ישמחו לפתיחת שנת הלימודים כסידרה ויסכימו לגישור, אך על מנת להגיע לכך ששנת הלימודים תיפתח עבור כלל התלמידים בעיר בצורה טובה וראויה צריך שיאושרו התב”רים המוסכמים על כלל חברי מועצת העיר, (מסמך ידוע  המונח על שולחנה של ראש העיר) ולא על התב”רים שפורסמו.

השאר תגובה

כתבות אחרונות