ישיבת מליאת עירייה מיוחדת

הערב התקיימה ישיבת מליאת העירייה שלא מן המניין מס’ 9 בשעה 18:00, זו היתה ישיבת מליאה מיוחדת משתי סיבות:

ראשית הישיבה נפתחה בחגיגיות לרגל יום הולדתו של רמ”ט ראש העיר מר יוחנן מאלי, לאחר מכן עלו להצבעה בישיבת המליאה המיוחדת:

-אישור תב”רים והסמכת גזבר העירייה מר אריה ברדוגו על תנאי ההלוואה.

-אישור הקצאות חינוך.

-דחיית מועד בקשת הנחה לארנונה.

-מינוי מר ניסים כהן למרכז ישיבות המליאה.

-האצלת סמכות לחתימה על חוזי העסקה לעובדי עירייה: למנכ”ל העירייה מר איתמר ברטוב ולמנהלת אגף לפיתוח הון אנושי גב’ ענבל אלוש.

-דיווח על תרומה בסך 5000$.

ועוד נושאים.

לפניכם גלריית תמונות של חברי מועצת העיר בישיבת המליאה המיוחדת.

מר ניסים כהן
מר ניסים כהן

השאר תגובה

כתבות אחרונות

צביון העיר בית שמש

כיצד תקרא ותשווק השכונה החדשה הסמוכה לרמת אברהם? רמתיים, או רמת אברהם? | גדולי רבני