ישיבת מליאת עירייה מיוחדת

הערב התקיימה ישיבת מליאת העירייה שלא מן המניין מס’ 9 בשעה 18:00, זו היתה ישיבת מליאה מיוחדת משתי סיבות:

ראשית הישיבה נפתחה בחגיגיות לרגל יום הולדתו של רמ”ט ראש העיר מר יוחנן מאלי, לאחר מכן עלו להצבעה בישיבת המליאה המיוחדת:

-אישור תב”רים והסמכת גזבר העירייה מר אריה ברדוגו על תנאי ההלוואה.

-אישור הקצאות חינוך.

-דחיית מועד בקשת הנחה לארנונה.

-מינוי מר ניסים כהן למרכז ישיבות המליאה.

-האצלת סמכות לחתימה על חוזי העסקה לעובדי עירייה: למנכ”ל העירייה מר איתמר ברטוב ולמנהלת אגף לפיתוח הון אנושי גב’ ענבל אלוש.

-דיווח על תרומה בסך 5000$.

ועוד נושאים.

לפניכם גלריית תמונות של חברי מועצת העיר בישיבת המליאה המיוחדת.

מר ניסים כהן
מר ניסים כהן

השאר תגובה

כתבות אחרונות