הישג נוסף לתנועת שקופית – הסתדרות המורים תתפנה עד סוף החודש

הישג נוסף לתנועת שקופית, לפני 5 חודשים בתאריך ה-15-3-21 הסתדרות המורים קבעו את משכנם בבית ספר לוין וגשר ללא חוזה וללא מכרז. נזכיר כי בשכונת בר אילן ישנו מחסור רב בכיתות לימוד, וילדים רבים המתגוררים שם נזקקים ללכת רגלית לשכונה הסמוכה, בזמן שיש מבנה בית ספר פנוי לכאורה ששם מצא ארגון הסתדרות המורים את משכנו.

יו”ר תנועת שקופית ישעיה ברומברג פנה ליועמ”ש מיקי גאסטווירט יום למחרת בתאריך ה-16-3-21 ושאל אותו באיזו סמכות העירייה נתנה להסתדרות המורים את המבנה? האם היה מכרז או הסדר אחר?

ומשלא נענה פנה אליו בשנית בתאריך ה-6-4-21 ואז קיבל את התגובה כדלהלן: “לנוכח החג (הפניה הראשונה נשלחה שבועיים לפני חג הפסח והפניה השניה 3 ימים לאחר תום החג) טרם הספקתי לברר את הנושא לאחר סיום הבירור אשיבך”.

בתאריך ה-11-4-21 פנה מר ברומברג לחופש המידע וב-9 במאי 2021 קיבל את התשובה כי לא התקיים שום הסכם בינהם, לאור הפנייה היועמ”ש הנחה לפעול להסדרת הסכם השכירות. אך מהלך כזה הוא פסול מיסודו לאחר שמדובר בגוף חיצוני שרוצה להשתלט על מבנה עירוני, מבלי שהתקיים מכרז ומבלי שעבר את אישור המליאה. לא זאת אף זאת אומר מר ברומברג, גם אם יתקיים מכרז העירייה עברה על אחת התקנות מאחר וקיימה משא ומתן עם הסתדרות המורים בטרם התפרסם המכרז.  

בעקבות פנייתו של מר ברומברג, היועמ”ש גאסטווירט הנחה את העירייה להוציא מיידית צו פינוי להסתדרות המורים עד סוף חודש אוגוסט. זהו הישג לא מבוטל לתנועת שקופית והעומד בראשה ישעיהו ברומברג.

השאר תגובה

כתבות אחרונות