אלמונים הרסו את המבנים של עמותת אי”ל

הרב אורן ביטון מנכ”ל ארגון אי”ל (אינך יותר לבד) מזועזע מהרס מבנה הארגון שבו הוא עומד כעשרים שנה. ביום שני בערב הגיח טרקטור מלווה במכונית לבנה והחל להרוס את מבנה ארגון אי”ל שבשכונת יפה נוף.

במקום ישנם מספר מבנים השייכים לחסידות מסויימת, וגם השטח עליו קיים הקרוואן אמנם הוקצה עבור אותה החסידות, אך טרם הוצא צו פינוי לארגון אי”ל, ובשום אופן לא מתקבל על הדעת ולא מוצדק לעשות מעשה בריונות שכזה, מדובר בנזק לרכוש.

הרב אורן ביטון מנכ"ל עמותת איל מספר על הונדליזם

מנכ”ל הארגון הרב אורן ביטון הגיש תלונה למשטרה, ישנם חומרים שאנו לא נחשוף אותם ממצלמות אבטחה, ומקווים שיבואו חשבון עם האנשים שעומדים מאחרי המעשה הנלוז הזה. הרב ביטון מבקש: למי שיש בידיו פרטים כלשהם על הפרשה מתבקש למסור אותם למשטרה.

אך הסיפור רחוק מלבוא לידי סיום, התלונה שהוגשה למשטרה משום מה “נמחקה” באופן תמוה, לא זאת אף זאת, המשטרה ביקשה ממנכ”ל הארגון הרב אורן ביטון שיביא ראיות בתוך 24 שעות.

בקרב הארגון עולה חשד כלפי אחד מבכירי העירייה כי הוא התערב באופן אישי ולא חוקי בעניין. מנכ”ל הארגון אף שיגר מכתב לראש העיר עליזה בלוך ובו הוא כותב לה, שמזה כשנה הארגון סובל מיחס קר ומנוכר מצד העירייה, שגרם להפסקת התיקצוב. לאחר מכן הוא גולל בפני ראש העיר את סיפור המעשה וציין כי אחד מאנשי הארגון היה במקום דקות ספורות לפני שארע המקרה ובאורח נס הוא לא נפגע מנגיחות הטרקטור.

ואז הוא קובל בפניה כי המעשה הזה לא בוצע ע”י אנשים בלבד אלא קיבל תוקף מאנשים בתוך עיריית בית שמש. הרב ביטון מבקש לדעת מי לוקח על כך אחריות ואף דורש פיצוי הולם.

השאר תגובה

כתבות אחרונות