עדיין לא התקבלה החלטה מי יהיה מנהל אגף החינוך הבא

לאחר 7 שעות מורטות עצבים הוועדה עדיין לא בחרה מי יהיה מנהל אגף החינוך הבא.

היום בשעה 15:00 אחה”צ התכנסה וועדה המונה שבעה אנשים בראשותה של ראש העיר ד”ר עליזה בלוך והחלה לראיין את המועמדים לתפקיד מנהל אגף החינוך הבא.

הוועדה מנתה שבעה אנשים: ראש העיר ד”ר עליזה בלוך, מנכ”ל העירייה מר איתמר ברטוב, סגרה”ע הרב ישעייהו ארנרייך, חבר מועצת העיר מטעם סיעת ש”ס הרב יגאל חדד, היועץ המשפטי של העירייה מר מיקי גאסטווירט, סמנכ”לית העיריה גב’ ענבל אלוש, ונציגה מהפיקוח.

60 אנשים הגישו מועמדות לתפקיד הנחשק, וכבר בשלב הראשוני – עוד לפני תחילת הדיון – נופו מחציתם, ככל הנראה משום שלא עברו את תנאי הסף.

וכך הם התראיינו היום בזה אחר זה כל המועמדים, אך הוועדה לא החליטה על זהותו של מנהל אגף החינוך הבא. נמתין בדריכות ונמשיך לעקוב.

כתבות אחרונות